Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Paminklai

 
 • Etnografinė Prano Dzūko sodyba
   
   

 • Memorialinis kompleksas fašistinio teroro aukoms atminti
  šioje vietoje 1941 m. fašistai sušaudė ir užkasė daugiau kaip 100 nekaltų žmonių. Memorialinį konpleksą sudaro obeliskas, kryžius, sienelės su žuvusiųjų pavardėmis ir akmeninė skulptūra – delnuose sušaudyta širdis.
   
   

 • Memorialas Tauro apygardos partizanams
  šioje vietoje 1990 m. buvo perlaidoti 1945–1957 m. už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę kovojusių Tauro apygardos partizanų palaikai. Memorialą sudaro paminklas ir vardinė siena
   
   

 • Šventojo Kryžiaus Pakėlimo bažnyčia Bargłów Kościelny
  Bargłów Kościelny Šventojo Kryžiaus Paaukštinimo parapiją 1544 m. įsteigė Žygimantas Augustas. Jai priklausė karališkose žemėse, tarp Raigardo ir Mėtos esantys kaimai.
   
   

 • Šventojo Kryžiaus Pakėlimo parapijos kapinės Bargłów Kościelny
  Bargłów Kościelny, Šventojo Kryžiaus Pakėlimo parapijos kapinės, įrengtos XIX a. I pusėje, nereguliarios daugiašonės figūros formos plano. Kapinės įrengtos šiaurės vakarų vietovės dalyje ant nedidelės kalvos.
   
   

 • Šv. Stanislovo bažnyčia Dąbrowa Białostocka
  Dąbrowa Białostocka parapija (dabar Vyskupo ir kankinio šv. Stanislovo) įkurta 1595 m. Jos fundatorius buvo karalius Žygimantas III Vaza ir karališkojoje koalicijoje ji išbuvo iki paskutinio Lenkijos padalijimo. Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta Małyszówka
   
   

 • Žydų kapinės Dąbrowa Białostocka
  Dąbrowa Białostocka, žydų kapinės, įrengtos XIX a., trapecijos formos plano. Jos įrengtos pietinėje Jana Pawła II gatvės pusėje, šiuo metu netoliese gyvenamųjų namų. Paviršiaus plotas apie 1,2 ha.
   
   

 • Švč. Mergelės Marijos Aukojimo bazilika ir vienuolynas Różanystok
  Gražiausia Bebros slėnio baroko stiliaus bažnyčia – tai tarp laukų iškylanti Różanystok Švenčiausiosios Mergelės Marijos aukojimo bažnyčia. Važiuojant į ją nuo Dąbrowa Białostocka pusės, pravažiuosime tvenkinius, esančius vieninteliu Tiškevičių dvaro pali
   
   

 • Šv. Onos bažnyčia Kamienna Stara
  Kamienna Stara išlikusi seniausia Palenkės vaivadijoje medinė bažnyčia. Tai sena, apie 1610 m. statyta Wiesiołowscy dvaro Šv. Onos koplyčia.
   
   

 • Šv. Agnietės bažnyčia Goniądz
  Viena seniausių parapijų Bebros baseino teritorijoje yra Goniądz Šv. Agnietės parapija. Manoma, kad 1430 m. ją įsteigė kunigaikštis Vytautas, tačiau yra prielaidų, kad Goniądz bažnyčia buvo jau XIV a., kai šios žemės priklausė Mazovijai.
   
   

 • Šv. Florijono koplyčia
  Ant vaizdingos kalvos netoliese nuo Šv. Agnietės bažnyčios stovi nedidelė Šv. Florijono koplyčia. Stačiakampio formos, rytinė jos dalis užbaigta pusiau apvalia abside; fasadas užbaigtas didžiuliu trikampiu frontonu.
   
   

 • Šv. Dvasios koplyčią.
  Kapinėse prie kelio į Mońki galima pamatyti geltonų plytų Šv. Dvasios koplyčią. Šį vardą gavo neatsitiktinai, nes pirma koplyčia kapinėse buvo pastatyta 1804 m. sugriovus seną Šv. Dvasios ligoninės bažnyčią, kuri buvo begriūvanti ir jau seniai nenaudojama
   
   

 • Angeliškosios Dievo Motinos Marijos bažnyčios, Downary
  Downary Angeliškosios Dievo Motinos parapijos istorija trumpa, bet įdomi. Jos pradžia susijusi su kunigo Ksawero Klimaszewskio asmeniu, kuris gimęs šioje vietovėje. Jis 1921 m. sudegus bažnyčiai Goniądz vietovėje, kur lankėsi Downary gyventojai, pasiūlė s
   
   

 • Romos katalikų Šv. Agotos kapinės Goniądze
  Romos katalikų Šv. Agotos kapinės Goniądze įrengtos XIX a. pradžioje, pašventintos 1804 m. Kapinės nereguliaraus daugiašonio plano, į visas puses spinduliškai driekiasi alėjos, aplinkui dirbami laukai.
   
   

 • Romos katalikų šv. Jurgio kapinės Janów
  Romos katalikų šv. Jurgio kapinės Janów įrengtos XIX a. pradžioje, po 1934 m. kun. Adamo Ostrowskio pastangomis padidintos.
   
   

 • Žydų kapinės Janowo
  Stačiakampio plano žydų kapinės Janów įrengtos XIX a. pabaigoje. Šios kapinės yra šiaurinėje vietovės dalyje, atokiau nuo pastatų, tarp dirbamų laukų.
   
   

 • Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia, Brzozowa
  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Brzozowa kaimo rytinėje dalyje, netoliese tilto per Brzozόwka upę, amžiną sieną tarp Lietuvos ir Karalystės. Jos pradžia siekia XVI a. I pusę, kai naujai įsteigtas kaimas Brzozowa priklausė Kalinόwka Kościelna parapijai.
   
   

 • Šv. Lauryno bažnyčia Dolistowo Stare
  Nedidelėje Dolistowo Stare vietovėje virš pievų iškilusi Šv. Lauryno bažnyčia. Pirmoji šventykla šioje vietoje stovėjo tikriausiai jau XV a. II pusėje, o dokumentai, patvirtinantys jos buvimą, išlikę iš pirmųjų XV a. metų.
   
   

 • Dzięciołowo Šv. Florijono koplyčia
  Dzięciołowo Šv. Florijono koplyčia paslėpta už kaimo esančiame miške. Administraciniu požiūriu priklauso Jatwieź Duża parapijai.
   
   

 • Mikicin dvaras
  Pirmą dvarą Mikicin kaime XV ir XVI a. įsteigė Jan Stanisławski. XVI a. II pusėje šios žemės priklausė Pręscy giminei, o XVII a., tarp kitko, Stanisławui Tarusui (1621), Jakubui Gobiaty, Aleksandrai Wiesiołowskai, Samuel i Konstancja Bidrzyccy. XVII ir XV
   
   

 • Šventojo Kryžiaus Suradimo ir Pakėlimo bažnyčia Korycin
  Korycin miesto Šv. Kryžiaus Suradimo ir Išaukštinimo parapijos pradžia nėra gerai žinoma. Manoma, kad pirmoji bažnyčia buvo jau nuo XVI a. Ji pastatyta kiek toliau nuo kaimo vietoje, vadinamoje Dąbrόwka.
   
   

 • Romos katalikų Angeliškosios Dievo Motinos Marijos parapijos kapinės, Lipsk
  Romos katalikų Angeliškosios Dievo Motinos Marijos parapijos kapinės, įrengtos 1825 m., stačiakampio plano. Šios kapinės yra šiaurės vakarų vietovės dalyje, ant kalvos. Paviršiaus plotas apie 3,4 ha.
   
   

 • Žydų kapinės Lipsk
  Kvadrato formos plano Lipsko žydų kapinės įrengtos XVIII a. Šios kapinės yra šiaurės vakarų miesto dalyje, šiuo metu apgyvendintas plotas, ant nedidelės kalvos.
   
   

 • Angeliškosios Dievo Motinos Marijos bažnyčia, Lipsk
  Lipsko Romos katalikų parapija (šiandien Angeliškos Dievo Motinos) įkurta 1582 m. Pirmosios bažnyčios buvo medinės, dvi iš jų sudegė: viena 1737 m., kita 1857 m.
   
   

 • Mońki Čenstakavos Dievo Motinos ir Šv. Kazimiero Karalaičio bažnyčios
  Mońki Čenstakavos Dievo Motinos ir Šv. Kazimiero Karalaičio bažnyčios istorija trumpa, bet audringa.
   
   

 • Sikory dvaras
  Kaimas, kuris pirmiausia vadinosi Niereśla-Sikory, minimas XVI a. Jis buvęs Knišino dvaro teritorijoje, Kalinowo parapijoje, ir priklausė bajorijai.
   
   

 • Šv. Jono Krikštytojo parapijos kapinės, Nowy Dwór
  Nowy Dwór, Šv. Jono Krikštytojo parapijos kapinės, įrengtos XVI a., nereguliaraus daugiakampio plano. Kapinės yra prie Kościelna gatvės, šiaurinėje turgavietės dalyje, centrinėje kaimo dalyje.
   
   

 • Romos katalikų šv. Jono Krikštytojo parapijos kapinės, Nowy Dwór
  Nowy Dwór, Romos katalikų šv. Jono Krikštytojo parapijos kapinės, įrengtos XIX a. pradžioje, nereguliaraus keturkampio plano.
   
   

 • Stačiatikių šv. Mykolo parapijos kapinės, Nowy Dwór
  Nowy Dwór, stačiatikių šv. Mykolo parapijos kapinės, įrengtos apie 1804 m., padidintos XX a. 7-ajame dešimtmetyje, stačiakampio plano.
   
   

 • Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia Suchowola
  Pirmoji medinė Suchowola Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia pastatyta 1791 m. Iki 1798 m. atliko Chodorόwka parapijos filialo vaidmenį, bet po III Lenkijos padalijimo prūsai dėl pagrindinės bažnyčios blogos techninės būklės įsakė perkelti į ją visas pama
   
   

 • Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia Sztabin
  Nuo Krasnybόr parapijos atsiskyrė Sztabin Šv. Jokūbo Apaštalo parapija, kurios centrą šiandien sudaro neogotikos stiliaus bažnyčia su asimetrišku fasadu. Kol dar Sztabin (iki XVIII a. vidurio buvo vadinamas Osinki) tapo katalikybės centru, anksčiau čia fu
   
   

 • Brzeziny kapinių koplyčia
  Brzeziny kapinių koplytėlė kapinėse pastatyta XX a. 3 dešimtmetyje, manoma, kad tuo pat metu kaip ir bažnyčia Laskowiec.
   
   

 • Giełczyn Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčia
  Giełczyno Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia pastatyta 1777 m. Įsteigta Viznos kašteliono Chryzanto Opackio lėšomis.
   
   

 • Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia, Trzcianne
  Apaštalų Petro ir Povilo Trzcianne bažnyčia turėjo būti įkurta jau XV a., nes Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Aleksandro Jogailaičio dokumente, sudarytame 1496 m., kalbama apie bažnyčios Trzcianne vietovėje parėmimą.
   
   

 • Romoskatalikų Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos kapinės
  Romoskatalikų Švč. Mergelės Marijos Apreiškimo parapijos kapinės, įrengtos XIX a. I pusėje, stačiakampio plano.
   
   

 • Romos katalikų šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos kapinės, Trzcianne
  Trzcianne, Romos katalikų šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos kapinės, įrengtos XIX a. pradžioje – pirmas antkapis 1812 m. Stačiakampio formos plano. Šios kapinės yra maždaug 300 m atstumu nuo bažnyčios, prie kelio Trzcianne – Downary.
   
   

 • Osowiec-Twierdza
   
   

 • Młyn Sitawka
   
   

 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi