Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Romos katalikų šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos kapinės, Trzcianne

Trzcianne, Romos katalikų šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus parapijos kapinės, įrengtos XIX a. pradžioje – pirmas antkapis 1812 m. Stačiakampio formos plano. Šios kapinės yra maždaug 300 m atstumu nuo bažnyčios, prie kelio Trzcianne – Downary. Paviršiaus plotas apie 5 ha. Aptvertos akmenine tvora su trejais vartais, kurie atlikti XIX a. II pusėje. Seniausias antkapis pastatytas 1866 m., jame esantis užrašas neįskaitomas; kitas, originalus antkapis – viršutinėje dalyje siaurėjančio obelisko formos ketaus paminklas, pastatytas ant ketaus cokolio, pirmiausia buvo užbaigtas kryžiumi, šoninės sienos įrėmintos paprastais rėmais, viršutinėje dalyje kryžius – 1877 m. pastatytas Ołdakowscy šeimos antkapis. Plokštės su užrašais: pagrindinė – pirmiausia buvo po kryžiumi, laurų vainiko motyvas, o jame iškalta data 1887, žemiau: OŁDAKOW/SCY ŠEIMOS/ KAPAS/ PRAEIVI, PRAŠYK/ DIEVO UŽTARIMO. Kita plokštė: DYONIZY/ GYVENO 64 METUS/ MIRĖ 1850 M./ RUGSĖJO 31 D./ JO ŽMONA/ PAULINA/ RUKIEWICZ/ GYVENO 58 M./ MIRĖ 1861 M./ LIEPOS 10 D., kita sienutė JÓZEF/ GARDECKI/ GYVENO 64 M./ MIRĖ 1875 M./ KOVO MĖN./ WIKTORYJA/ RUKIEWICZ/ GYVENO 65 M./ MIRĖ 1877 M. KOVO 1 D. (Šio tipo obeliskus rasime katalikų kapinėse Próżan – Ferdynando Leżeńskio antkapis, atliktas 1858 m., arba Gardine – 1886 m. pastatytas Juliano Borowskio antkapis). Turi istorinę vertę – kun. Paweło Troczyńskio, Trzcianne klebono †1877 m., ketaus antkapis A. A./ X. PAWEŁ/ TROCZYŃSKI/ TRZCIANNE KLEBONAS/ GYVENO 48 M./ MIRĖ 1877 M./ SAUSIO 22 D.; kun. klebono Edwardo Pietkiewicziaus antkapis, atliktas †1911 m.; keliasdešimt paminklinių antkapių, didžioji jų dalis ketaus ir geležiniai kryžiai, pastatyti ant akmeninių cokolių. Dėmesio verti Štabino ketaus kryžiai ir antkapiai. Toj pat už vartų yra daug kautinių kryžių, pastatytų ant akmeninių cokolių. Tarp jų yra apnaikintas kryžius su apvalia lentele UŽ MIRUSIŲJŲ BENEDYKT MARYANNA/ IR TERESA GRYGOWIE/ IR BROLIŲ SESERŲ BEI VISOS ŠEIMOS/ SIELAS. PRAŠOME SUKALBĖTI TRIS SVEIKA, MARIJA FUND./ IGNACY GRYGO 1879 M.; 1880 m. Popławscy šeimos antkapis, kuklus kryžius su lentele ALEKSADRA/ WEJDA/ GYVENO 18 M. ŽUVO 1920 M. RUGPJŪČIO 6 D. NUO BOLŠEVIKŲ GRANATOS/ PRAŠOME SUKALBĖTI SVEIKA, MARIJA; ažūrinis, ketaus kryžius ant granito cokolio be užrašo – vanitas motyvai apatinėje vertikalios linijos dalyje su klepsidros motyvu; kryžiumi užbaigtos arkados formos smiltainio antkapis, kuriame yra graži plastiška moters skulptūra – 1891/1909 m. Maria ir Władysław Ołdakowscy antkapis – dviejų dalių užrašų lenta A. A./ MARJA GRODZKA/ OŁDAKOWSKA/ MIRĖ 1891 M. KOVO 21 D./ GYVENO 40 METŲ, A. A./ WŁADYSŁAW/ OŁDAKOWSKI/ MIRĖ 1906 M. SAUSIO 4 D./ GYVENO 72 METUS/ RAMYBĖ JŲ SIELOMS/ PRAEIVI, SUKALBĖK SVEIKA, MARIJA. Ketaus kryžius, ažūrinis, su akanto juostos ir masverko motyvais, ant vertikalios linijos prikalta Nukryžiuotąjį laikančio angelo figūrėlė, apatinėje dalyje vanitas (žiūrėti: Krasnybór bažnyčios kapinės). Kitas gražus smiltainio paminklas, gausiai puoštas, bet, deja, trūksta daug jo dalių. Pastatytas ant cokolio iš uolų, laurų vainikas, augalų motyvai ir užrašas ant išvynioto popieriaus lapo A. A./ WALERIA SICKIEWICZ/ KASPAROWICZ/ MIRĖ 1892 M./ LIEPOS 7 D./ GYVENO 55 M./ ŠĮ PAMINKLĄ PASTATĖ/ MYLIMAS VYRAS IR VAIKAI/ IR PRAŠO SUKALBĖTI TRIS/ SVEIKA, MARIJA. Seniausia kapinių dalis, kuri yra pietrytiniame kampe, visiškai apleista ir apaugusi žolėmis, daug sunaikintų, sulaužytų kapų ir antkapių, kurių užrašų neįmanoma įskaityti, daugeliu atvejų trūksta keleto dalių. Linksma ar net, sakytume, jaudinanti viršutinė vieno iš kryžių dalis – paukščių girdyklėlė.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi