Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Medinė Architektūra

 
 • Bargłów Kościelny
  Koplytstulpis su šv. Jono Nepomuko figūrėle, kurį XIX ir XX a. sandūroje padovanojo Jan Karpio.
   
   

 • Stara Kamionka
  XIX ir XX a. sandūroje statytas namas, vienas iš nedaugelio senos medinės architektūros pavyzdžių Bargłów Kościelny valsčiaus teritorijoje.
   
   

 • Łabętnik
  XX a. pradžioje statytas pastatas, po vienu stogu jungiantis gyvenamąją ir ūkinę dalis, šiuo metu neapgyvendintas. XX a. pradžioje statytos klėtys, tarp kurių buvo sodybos vartai.
   
   

 • Kamienna Stara
  Šv. Onos bažnyčia. 1610 m. kaip dvaro koplyčią ją įsteigė Piotr Wiesiołowski. Tai seniausia medinė šventovė Palenkės vaivadijoje. Vėjo malūno vidus – krumpliaratis ant vertikalaus veleno, kuris jungiasi su šulračiu, užmautu ant sukančios girnakmenį verpst
   
   

 • Suchodolina
  Pastatas, po vienu stogu jungiantis gyvenamąją ir ūkinę dalis. Ūkinės dalies pastato sienos mūrinės. Namo gale yra vėjalentės ir karnizinės lentos. Įstatyta liepoje koplytėlė, prie kurios atliekamos įvairios apeigos, tarp kitko, vyksta gegužinės pamaldos
   
   

 • Jałówka
  Stogo gale dvi simetriškos ažūrinės lentos (lėkiai). Forma netipiška, labai retai aptinkama.Langas su apylangėmis ir langinės su rėmais ir įsprūdomis, puoštos antlangiu. XIX a. viduryje statytas svirnas, rąstai kampuose sunerti į sąsparas, pastato pamata
   
   

 • Hamulka
  Tipiškas šio regiono gyvenamasis namas, po vienu stogu sujungtos gyvenamoji ir ūkinė dalys. Skydo apdaila su tekančios saulės motyvu.
   
   

 • Grabowo
  Gyvenamoji pastato dalis sujungta su ūkine, sienų ir skydo apdaila paprasta, vertikali.
   
   

 • Jaczno
  Medinis atvirojo tipo prieangis su 6 profiliuotais stulpais, laikančiais dvišlaitį, skarda dengtą stogelį. XIX a. trečiajame ketvirtyje statyta Šv. Nešančių Kvapumus Nekaltųjų Mergelių kapinių cerkvė.
   
   

 • Małowista
  XX a. pradžios svirnas, platus priekis, rąstai kampuose sunerti į sąsparas, prieklėtis paremtas keturiais stulpais, pamatai iš lauko akmenų. XIX ir XX a. sandūroje statytas svirnas, platus priekis, prieangis paremtas dviem stulpais.
   
   

 • Różanystok
  Kitas vertingas medinis paminklas, esantis Dąbrowa Białostocka valsčiuje, tai vadinamasis „Žaliasis vasarnamis“, pastatytas XX a. pradžioje Różanystok. Priklausė vienuolyno pastatų kompleksui.
   
   

 • Kramkówka Duża
  1891 m. pastatytas namas. Pamatai iš akmenų, mūrytų cemento skiediniu. Sienos iki apatinio lango krašto apkaltos vertikaliomis, o viršuje – horizontaliomis lentutėmis. Langinės su rėmais ir įsprūdomis. Šiferiu dengtas dvišlaitis stogas.
   
   

 • Goniądz
  Statytas XX a. 2 dešimtmetyje. XX a. 2 dešimtmetyje statytas mūrinis namas su mediniu prieangiu. Vandens malūnas. 1894 m. pakelės medinis kryžius.
   
   

 • Kuplisk
  Piotr Radkiewicz sukurto kryžiaus viršutinė dalis, papuošta jo autoriui būdingomis puošybos detalėmis. Kryžius statytas XX a. 3 dešimtmetyje.
   
   

 • Białousy
  XX a. 3 dešimtmetyje statytas namas. XIX a. 8 dešimtmetyje statytas olandiškasis (kepurinis) vėjo malūnas. 1917 m. statyta koplytėlė, išlikusi pirminė jos forma.
   
   

 • Trofimówka
  Tarpukariu statytas uždarojo tipo prieangis.Plataus priekio svirnas, pastatytas XX a. 3 dešimtmetyje.
   
   

 • Kamienica
  XX a. 5 dešimtmečio kluonas su dviem šalinėmis, durys dvivėrės. Betoninėmis čerpėmis dengtas dvišlaitis stogas.
   
   

 • Cieśnisk Wielki
  XIX a. pabaigoje statytas pastatas, po vienu stogu jungiantis gyvenamąją ir ūkinę dalis.
   
   

 • Sitkowo
  XX a. 4 dešimtmetyje pastatyto namo langas su dekoratyviniu antlangiu ir polangiu.
   
   

 • Łubianka
  1943 m. kryžius ir XIX a. pabaigos koplytstulpis. Prie kryžiaus prikalta lentutė su užrašu: „Dieve, išgelbėk Lenkiją“.
   
   

 • Nowe Dolistowo
  XIX a. pabaigos namelio tipo koplytėlė. XIX a. pabaigoje statytas namas.
   
   

 • Stare Dolistowo
  XIX a. pradžioje statytas namas, pamatai iš akmenų, mūrytų cemento skiediniu. XX a. 3 dešimtmetyje pastatytas namas, pamatai iš akmenų, mūrytų cemento skiediniu.Olandiškasis vėjo malūnas.
   
   

 • Jaświły
  XIX a. pabaigoje statytas pastatas, jungiantis po vienu stogu gyvenamąją ir ūkinę (visa dalis neišlikusi) dalis, pastatytas galu į kelio pusę.
   
   

 • Bobrówka
  1921 m. pastatytas namas, pamatai mūryti iš akmenų ir plytų.
   
   

 • Zabiele
  Langas su apylange ir dekoratyviniu stogelio tipo antlangiu bei langinėmis su rėmais ir įsprūdomis. Pastatas, jungiantis medinę gyvenamąją ir mūrinę ūkinę dalis. 1928 m. pastatytas olandiškasis (kepurinis) vėjo malūnas.
   
   

 • Dzięciołowo
  XX a. pradžioje statytas olandiškasis vėjo (kepurinis) malūnas. Sienų konstrukcija stulpinė-karkasinė, apatinė dalis apkalta skiedromis, o viršutinė – lentomis. Pastatas buvo naudojamas iki XX a. 6 dešimtmečio.
   
   

 • Korycin
  Įdomiai įstiklinta veranda. Vietovėje Zagórze esantis vėjo malūnas pastatytas 1948 m. ir veikė iki XX a. 8 dešimtmečio vidurio. Dabar jis nugriautas ir pervežtas į Koriciną, kur bus vėl pastatytas.
   
   

 • Zabrodzie
  Prieangis su 6 stulpais, viršutinė dalis puošta „kapitelio“ formos detalėmis.
   
   

 • Laskowszczyzna
  XX a. 4 dešimtmetyje pastatytas namas, pamatai iš lauko akmenų, mūrytų cemento skiediniu.
   
   

 • Aulakowszczyzna
  XX a. 4 dešimtmetyje pastatytas namas. 1930 m. pastatytas olandiškasis (kepurinis) vėjo malūnas.
   
   

 • Wyłudki
  XX a. 3 dešimtmetyje statytas namas. Priekyje yra prieangis ir mansarda. Prieangio stogas sudaro terasą, aptvertą metaline dekoratyvine baliustrada.
   
   

 • Ostra Góra
  XX a. pradžioje statytas namas. Dėmesį atkreipia gausiai puošti antlangiai ir polangiai.
   
   

 • Stok
  Rūsys su dvišlaičiu, šiferiu dengtu stogu. Dvivėris, 6 dalių langas su apylange ir antlangiu. Gyvenamojo namo skydo puošyba: šešiakampės žvaigždės formos lentučių apkalimas.
   
   

 • Brody
  XIX ir XX a. sandūroje pastatytas koplytstulpis. Pakelės medinis kryžius ir kalvio nukaltas kryžius, įtvirtintas granito cokolyje.
   
   

 • Krasne
  1936 m. pastatyta mokykla. Kiekviename stogo šlaite yra mansarda, dengta atskiru trišlaičiu stogeliu. 1920 m. pastatytas namas – tai vienas iš nedaugelio Bebros teritorijoje esančių pastatų, įrašytų į architektūros paminklų registrą.
   
   

 • Lipszczany
  XIX ir XX a. sandūroje pastatytas namas, priekiu stovintis į kelio pusę. Virtuvės centre yra molinė duonkepė krosnis, sudaryta iš dūmtraukio ir pakuros.
   
   

 • Lipsk
  1947 m. pastatytas pastatas, kuriame dabar yra Regioninis muziejus.
   
   

 • Konopczyn
  Koplytstulpis su būdingu viršutinės dalies praplatėjimu. Viduje – šv. Jono Nepomuko figūrėlė.
   
   

 • Sikory
  Apie 1770 m. statytas dvaras, daug kartų remontuotas ir rekonstruotas.
   
   

 • Kulesze
  XX a. pradžioje statytas namas.
   
   

 • Sobieski
  XX a. dešimtmetyje statytas namas su mansarda priekinėje dalyje.
   
   

 • Mońki
  XIX ir XX a. sandūroje statytas pakelės kryžius.
   
   

 • Przytulanka
  XIX a. pastatytas pakelės kryžius.
   
   

 • Chilmony
  Kluonas, kurio stogas iš abiejų įvažiavimo pusių nuleistas ir tokiu būdu uždengia dar dvi patalpas, kurios atlikdavo sandėlio funkciją.
   
   

 • Nowy Dwór
  XX a. 3 dešimtmetyje pastatytas namas. Kluonas, kurio sienų konstrukcija stulpinė-švilinė, šiaudais dengtas būdingas keturšlaitis stogas.
   
   

 • Bobra Wielka
  XIX ir XX a. sandūroje statytas vandens malūnas. Dviejų aukštų pastatas, ne kartą rekonstruotas, šiuo metu nenaudojamas.
   
   

 • Czerwonka
  XIX a. pabaigoje statytas namas.
   
   

 • Suchowola
  XIX ir XX a. sandūroje statyto namo gausiai puoštas prieangis.
   
   

 • Domuraty
  1925 m. statytas namas, pamatai iš cemento skiediniu mūrytų lauko akmenų.
   
   

 • Ciemne
  XIX a. pabaigoje pastatyta namelio tipo koplytėlė, daug kartų atnaujinta. Šio tipo koplytėlės XIX a. buvo populiarios prie Bebros vagos esančiose teritorijose.
   
   

 • Olszanka
  XX a. 3 dešimtmetyje statytas namas, konstrukcija stulpinė-švilinė, pamatai iš lauko akmenų.
   
   

 • Grodzisk
  1925 m. statytas namas, sienų konstrukcija stulpinė-švilinė, pamatai iš cemento skiediniu mūrytų lauko akmenų.
   
   

 • Rutkowszczyzna
  1924 m. statyto namo langas su apylange, tipiškas langinių įsprūdų išdėstymas. Antlangis puoštas geometriniais- fitomorfiniais motyvais.
   
   

 • Horodnianka
  Tarpukario laikotarpiu statytas namas, sienų konstrukcija stulpinė-švilinė, pamatai iš akmenų.
   
   

 • Chmielówka
  Svirnas su plačiu priekiu, pastatytas XIX ir XX a. sandūroje, prieangis pastatytas ant 4 stulpų.
   
   

 • Dubasiewskie Kolonie
  XVIII ir XIX a. sandūroje statytas kluonas, sienų konstrukcija karkasinė su moliu užpildu.
   
   

 • Jaminy
  Šv. Mato bažnyčia, pastatyta XVIII a. 9 dešimtmetyje Augustave, į dabartinę vietą perkelta XIX a. viduryje. Sienų konstrukcija iš sudėtų vienas ant kito rąstų, pamatai iš cemento ir kalkių skiediniu mūrytų lauko akmenų. XIX a. I pusėje statyta klebonija.
   
   

 • Krasnoborki
  XX a. 4 dešimtmetyje statytas namas su dailiu prieangiu.
   
   

 • Mogilnice
  XIX ir XX a. sandūroje statytas namas, po vienu stogu jungiantis gyvenamąją ir ūkinę dalis. XX a. 6 dešimtmetyje statyta tabako džiovykla.1838 m. statyta koplytėlė, visiškai suremontuota.
   
   

 • Jagłowo
  Kalvio iškaltas antkryžis, esantis ant medinio pakelės kryžiaus, pastatyto XIX ir XX a. sandūroje.
   
   

 • Lebiedzin
  Langas su užvertomis langinėmis su rėmais ir įsprūdomis. Antlangis papuoštas geometriniais-augalų motyvais.
   
   

 • Giełczyn
  Šv. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia, kurią 1777 m. įsteigė Chryzanty Opacki, XIX a. pristatytas mažas bažnyčios bokštas.
   
   

 • Trzcianne
  Tarpukariu statytas gyvenamasis namas, šiferiu dengtas dvišlaitis stogas. Sienų konstrukcija stulpinė-švilinė.
   
   

 • Zajki
  Antlangis, puoštas geometriniais-augalų motyvais su charakteringomis simetriškomis dalimis. Paprastos, simetriškos formos antlangis, išlikę pirminio dažymo pėdsakai.
   
   

 • Szorce
  Trijų dantukinių juostelės formos ornamentų antlangis, puoštas geometriniais motyvais. Matyti dekoratyvinės apatinių skydo lentų dalys.
   
   

 • Brzeziny
  Tarpukariu statyta kapinių koplyčia.
   
   

 • Mroczki
  Veranda su dvišlaičiu stogeliu ir trikampiu frontonu su dekoratyviniu tekančios saulės formos apkalimu. 6 dalių langas su langinėmis, dekoratyvinis stogelio tipo antlangis su geometriniu motyvu.
   
   

 • Laskowiec
  1928 m. statyta Švenčiausiosios Jėzaus Širdies parapijinė bažnyčia.
   
   

 • Wilamówka
  Skydo viršuje yra 2 vėjalentės ir dekoratyvinis „nartūnas”.
   
   

 • Etnografinė Prano Dzūko sodyba
   
   

 • Liubavo Švč. Trejybės bažnyčia
  Dvi pirmosios Liubavo bažnyčios sudegė per pasaulinius karus. Dabartinė Švč. Trejybės bažnyčia įrengta 1956 m., padidinus mūrinę kapinių koplyčią mediniu priestatu. Bažnyčia garsi čia saugomu Švč. Mergelės Marijos paveikslu, rastu senovėje ąžuole ant Trem
   
   

 • Koplytstulpis „Titaniko kunigui“ Juozui Montvilai
  Pastatytas 1910–1911 m. Liubave tarnavusiam ir „Titaniko“ katastrofoje žuvusiam kunigui Juozui Montvilai atminti. 1912 m. per liūdnai pagarsėjusią avariją kun. J.Montvila iki paskutinės minutės klausęs laivo keleivių išpažinčių, atsisakęs pasinaudoti gelb
   
   

 • Mindaugų Šv. Mykolo bažnyčia
  tradicinio gyvenamojo namo formos, stačiakampio plano, su bokšteliu. Įrengiant vidų panaudotas stačiatikių cerkvės inventorius. Šventoriaus tvora medinių statinių, su mūriniais stulpais.
   
   

 • Šv. Roko bažnyčia Akmenynuose
  senoji Akmenynų bažnyčia Antrojo pasaulinio karo metais degė ir buvo sugriauta. 1991 m. toje pat vietoje iškilo nauja graži medinė bažnyčia
   
   

 • Kryžius Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios šventoriuje
  Valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. Pastatytas 1975 m., aukštis – apie 5 m. Kryžiaus šakų galai sukomponuoti iš stambių širdiškų lapų. Kryžma turi spindulių vainiką ir koplytėlę. Stiebe įtaisytos kelios koplytėlės pastogėlės. Prie kryžmų ir stie
   
   

 • Etnografinė Prano dzūko sodyba
   
   

 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi