Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Koplytstulpis „Titaniko kunigui“ Juozui Montvilai

Pastatytas 1910–1911 m. Liubave tarnavusiam ir „Titaniko“ katastrofoje žuvusiam kunigui Juozui Montvilai atminti. 1912 m. per liūdnai pagarsėjusią avariją kun. J.Montvila iki paskutinės minutės klausęs laivo keleivių išpažinčių, atsisakęs pasinaudoti gelbėjimo valtimi, išgelbėjo gyvybę nepažįstamajam (kuriam atidavė savo leidimą į tą valtį) ir amžiną gyvenimą daugeliui skestančiųjų, paragindamas juos mirti su Dievu. 


 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi