Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Biebrzański Dar Natury

Biebrzański Dar Natury „Biebrzański Dar Natury“ – tai pelkiniai peizažai, platūs durpynai, žmogaus nepaliestos pievos, ežerai ir upės, svetingi kaimai su unikaliu kultūriniu ir istoriniu paveldu. Tai verslūs žmonės, noriai priimantys iššūkius.
Čia galima pailsėti ir įgyvendinti savo svajones.“

„Lokalna Grupa Działania Biebrzański Dar Natury“ (liet. Vietinė veikimo grupė Bebro gamtos dovana) - tai 2008 metais įsteigta asociacija. Tai tripusė partnerystė, kurioje dalyvauja viešojo, socialinio ir ūkinio sektoriaus atstovai. LGD teritorija apima penkių Palenkės vaivadijos valsčių: Grajevo, Radziluvo, Raigardo, Ščučino ir Vonsošo teritoriją. 
Vertingiausias LGD gamtos objektas yra unikalus Europoje Bebro nacionalinis parkas (lenk. Biebrzański Park Narodowy) ir jo apylinkės. LGD valsčiai iš dalies yra jo teritorijoje arba šalia jo. Bebro nacionalinis parkas saugo didelius ir beveik nepakitusius slėninius durpynus su unikalia augalų, paukščių ir kitų gyvūnų bei natūralių ekosistemų įvairove.
LGD „Biebrzański Dar Natury“ tikslas yra saugoti kaimo zonų plėtros pusiausvyrą, realizuojant LGD paruoštą plėtros strategiją, aktyvuojant kaimo gyventojus, palaikant tradicijas, stiprinant kultūrinę tapatybę, saugojant gamtos paveldą, remiant verslumo augimą ir privataus sektoriaus potencialą, skatinant turizmo augimą veikimo teritorijoje. Yra atliekami veiksmai, kurių tikslas yra aktyvuoti LGD teritorijoje esančią vietinę bendruomenę, vystyti verslumą, išnaudojant vietinius išteklius, remti veiksmus, kurių tikslas yra išsaugoti LGD teritorijoje esantį paveldą.  
 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi