Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Szczuczyn

Szczuczyn
 
Įžanga
Ščučino valsčius guli Lenkijos „žaliųjų plaučių“ teritorijoje. Remiantis J. Kondrackio paskirstymu miestas ir valsčius guli vidurinėje ir pietinėje Kolno aukštumos (lenk. Wysoczyzna Kolneńska), įeinančios į Šiaurinės Palenkės žemumos (lenk. Nizina Północnopodlaska) makroregioną, dalyje bei iš dalies šiaurinėje Elko ežeryno (lenk. Pojezierze Ełckie), esančio Mozūrijos ežerynas (lenk.  Pojezierze Mazurskie), dalyje. Miestas guli upės Visos, kuri yra nepaliestos gamtos ir kraštovaizdžių perlas, slėnyje. Žmogaus nepaliestas upės vaga ir daugybė vingių puikiai komponuojasi su Bebro upės, kurios intaku yra Visa, bei Bebro nacionalinio parko kraštovaizdžiais.
Valsčių kerta ir (Ščučine yra sankryža) du valstybiniai keliai: nr. 61 „Varšuva – Lomža- Augustovas“ ir nr. 58 „Ščučinas- Biala Piska – Pišas – Ščitnas“.
Ščučino valsčius turi 115,72 km2 teritorija, joje gyvena 6 607 gyventojų, vidutinis gyventojų tankumas – tai 57 gyv./km2.
77 % valsčiaus teritorijos užima apdirbami laukai, apie 10 % sudaro miškai.
 
Istorija
 Miesto ir valsčiaus pavadinimas yra kilęs nuo Ščukų šeimos, kuri buvo smulkūs Mazovijos didikai, apsigyvenę prie Visos upės apie 1425 m. Tuomet čia atsirado kaimas Ščuki Lietuva (lenk. Szczuki Litwa). 1651 m. jos savininku tapo Janas Lavskis, o 1683 m. – Stanislovas Antanas Ščuka, kuris praėjus šešeriems metams, pradėjo Ščučino miesto statybą – miesto įkūrimo diena yra laikoma 1692 m. lapkričio 9 d., kai Jonas III Sobieskis suteikė jam miestų teises. 1700 m. čia pradėjo veikti pijorų kolegija, o 1721 m. – mergaičių mokykla. Tam tikrą laiką Ščučine veikė pirmas Lenkijoje institutas kurčiųjų ir neprigirdinčių institutas, kuris 1816 m. buvo perkeltas į Varšuvą.
 Geriausias miesto kaip administracinio centro laikotarpis buvo Varšuvos kunigaikštystės laikais. Tuomet miestas buvo Bebro pavieto, kuris įėjo į Lomžos departamentą, būstinė. Čia veikė prefektūra, taikos teismas ir muitinė. Po Sausio sukilimo nepasisekimo administracinės reformos metu caro valdžia sukūrė Ščučino pavietą, įeinantį į Lomžos guberniją. Kaip pavieto sostinėje Ščučine buvo visos vietinės įstaigos, magistratas ir valsčiaus administracija.
 Šiuo metu Ščučino valsčiuje yra 29 kaimai ir miestas Ščučinas.
 
Svarbiausi architektūriniai objektai
- Baroko stiliaus pijorų vienuolynas, pastatytas 1694-1743 m., įsteigtas Stanislovo Antano Ščukos ir Jono III Sobieskio.
- Palaimintosios Mergelės Marijos bažnyčia pastatyta 1701-1711 m., kurioje yra baroko stiliaus altorius su XVI a. Šv. Mergelės paveikslu su sidabrine suknele, dovanota popiežiaus Inocento XIII, Ježo Semiginovskio, kuris buvo Jono III Sobieskio dvaro dailininkas, paveikslas Šv. Jozefo Kalasanto vizija (lenk. Widzenie św. Józefa Kalasantego), baroko stiliaus XVII a. pradžios kryžius.
- Pijorų kolegija 300 mokinių, pastatyta 1706 m., baroko stilius.
- Lenkijos pašto pastatų kompleksas, pastatytas 1863 m., klasicizmo stilius. Jį sudaro paštas, arklidės, ratinė.
- XVII a. pabaigos baroko stiliaus miesto pastatai.
- Vieno aukšto Ščukų šeimos namai adresu pl. Tysiąclecia 1, kurie buvo pastatyti 1690 m. ir yra seniausias Ščučino pastatas.
- Žydo Ožerovičo namas adresu ul. Kościelna 1,  pastatytas 1853 m., po gaisro jis buvo atnaujintas ir naudojamas kaip Muzikos centras (lenk. Ognisko Muzyczne), šiuo metu jame yra parduotuvė ir knygynas.
Įdomios ir turistinės vietos
 Valsčiaus teritorija yra išskirtinė, nes joje yra daugybė pakalnių, esančių puikiais punktais, iš kurių galima grožėtis vaizdais (pvz. aplink Ščučiną ir kaimuose: Bęćkowo, Niedźwiadna ir Tarachy), daugybė miškų su dideliu gamtos paminklų skaičiumi (Bęćkowo, Niećkowo, Bzury ir Obrytki). Valsčiuje dažnai lankosi studentų, filmavimo ir turistų grupės.
 Todėl kad netoli yra Didžiųjų Mozūrų ežerai ir Sūduvos ir Augustavo ežerynas per Ščučiną eina turistinis kelias (palei kelia nr. 61), vasaros metu pasižymintis labai dideliu eismo intensyvumu. Nuo Radziluvo, per Vonsošą ir Ščučiną iki Prostkų eina labai gražus pėsčiųjų ir dviračių maršrutas vadinamas Potvynio didvyrių pėdomis (lenk. Śladami Bohaterów Potopu).
 
Ščučino miesto ir valsčiaus teritorijoje yra daug istorinių ir kitų objektų, patvirtinančių stiprią miesto ir regiono tapatybę ir įrašytų į Palenkės vaivadijos konservatoriaus registrą. Tai: dvarų ir parkų kompleksai ir rūmai, viešojo naudojimo istoriniai objektai Ščučine: miesto parkas sename Arklių turguje (lenk. Rynek Koński) su gaisrine, sakraliniai objektai: Šv. Stanislovo Biskupo bažnyčia su varpine Nedžviadnoje (lenk. Niedźwiadna), Šv. Mergelės Marijos bažnyčia ir vienuolynas Ščučine, Romos katalikų kapinės Nedžviadnoje su Obryckių šeimos koplyčia ir ketaus kryžiais Ščučine su kapinių koplyčia, išskirtine tvora, vartais ir kryžiais bei karių kapais.
 Išskirtinė turistinė vieta, ypač istorijos ir militarijų mylėtojams, yra fortifikacijų sistema iš II pasaulinio karo (Molotovo linijos atkarpa) su bunkeriais ir kitais elementais bei istorine Lenkijos Respublikos ir Trečiojo Reicho pasienio infrastruktūra.
 
 Valsčiaus teritorijoje prie Mokyklų komplekso veikia jodinėjimo centras Nečkove (lenk. Niećkowo), kuriame taip pat yra žirgų viešbutis. Jis yra ramioje ir tylioje vietoje tarp laukų ir miškų, tobuloje jodinėjimui.
 
Reguliarūs renginiai
- Ščučino dienos – birželio arba liepos mėn., renginio tikslas yra miesto reklama ir vietinės bendruomenės suvienijimas
- Trijų karalių vakaras – sausio mėn., kasmetinis kalėdinis renginys su Ščučino valsčiaus ansamblių koncertu.
- Valsčiaus Kalėdautojų festivalis (lenk. Przegląd Widowisk Kolędniczych Gody) – sausio mėn.
- Kasmetinis Vaikų ir jaunimo dainų konkursas – kada?
- Popiežiaus maratonas (lenk. Bieg Papieski) – birželio mėn.
- Eilių deklamavimo konkursas dėl Meškiuko Eiliuko prizo (lenk. Konkurs Recytatorski o nagrodę Misia Wierszownisia) – reguliarus konkursas pagrindinių mokyklų mokiniams, turi daugiau kaip 30-tę tradiciją.
- Palinocka – birželio mėn.
- Atsisveikinimas su vasara – paskutinis rugpjūčio sekmadienis,
- Atostogos balne – renginiai organizuojami žiemos ir vasaros atostogų metu Nečkove (lenk. Niećkowo).
- Kiti sportiniai renginiai, kurie yra organizuojami valsčiaus teritorijoje.
Kultūra
Ščučino miesto kultūros namai organizuoja daug kultūrinių renginių, užsiėmimus visų amžiaus grupių atstovams - nuo pagrindinių mokyklų mokinių iki pensininkų. Ščučino kultūros namuose veikia dainų ansamblis ir teatro trupė „Szczuczyniacy“. Jis veikia nuo 1993 m. gruodžio 6 d. ir prasidėjo nuo 6 dainininkių. Vėliau ansamblis augo ir šiuo metu dainuoja ne tik Palenkės ir Mazovijos dainas, bet ir ruošia tradicijas bei apeigas parodančius pristatymus su įžymių rašytojų bei su nuosavais tekstais. Ansamblis jau paruošė daugiau kaip 150 pasirodymų.
Ansamblis „Król Herod“ (liet. karalius Erodas) atnaujino ir palaiko vaikštinėjimo su karaliumi Erodu tradiciją. Jis yra daugkartinis vaivadijos, regioninių ir Tarptautinio kalėdautojų konkurso „Erodai“ Vengoževe (Międzynarodowy Przegląd Widowisk Kolędniczych Herody w Węgorzewie) laureatas.
Ansamblis „Psotki“ veikia nuo 2008 m. spalio mėn. Jame dalyvauja 6-12 metų mergaitės iš Ščučino pagrindinės mokyklos. Nuo pat pradžių ansamblis dalyvauja skirtinguose koncertuose, vykstančiuose Ščučino kultūros namuose.
 Ansamblis susitinka ir repetuoja Ščučino kultūros namuose. Jame dalyvauja skirtingo amžiaus jaunimas iš skirtingų šeimų. Ansamblio tikslas yra palaikyti tradicijas, regioninius įpročius bei integruoti ansamblio dalyvius. Ansamblio vadovė yra p. Maria Ostrowska.
Ansamblis „Mali Szczuczyniacy“ veikia nuo 2003 m., jame dainuoja pagrindinių mokyklų mokiniai. Vokalinė instrumentinė grupė „D 911“ veikia nuo 2010 m., ji ruošia skirtingų muzikos stilių ir roko kompozicijas.
Ščučino valsčius – tai vieta, kurioje yra daug artistų.
Kita svarbi informacija
Ščučino valsčiaus teritorijoje aktyviai veikia šeši Savanorių gaisrininkų padaliniai (lenk. OSP). Ščučino padalinys yra užregistruotas Valstybinėje gelbėtojų ir gaisrininkų sistemoje ir atlieka daugiausia gelbėjimo akcijų Palenkės vaivadijoje, be to jis turi puikią specialią įrangą ir kvalifikuotus gaisrininkus. Ščučino OSP taip pat rūpinasi tradicijų palaikymu, patriotizmo ir kultūros stiprinimu. Nuo XIX a. t. y. jau daugiau kaip 120 metų padalinyje veikia orkestras.
Nuo 1945 m. birželio mėn. veikia Miesto sporto klubas „Visa“ ir yra seniausias sporto klubas Palenkės vaivadijoje ir vienas iš seniausių šalyje, apie ką byloje klube esantys dokumentai. Jis buvo suskurtas Ščučino jaunimo ir buvo patvirtintas valdžios, kuriai tuomet vadovavo Boleslovas Goliševskis, tapęs pirmu klubo „ LZS Szczuczyn“ pirmininku.
2012/2013 m. Palenkės ZPN varžybose dalyvauja komandos: senjorų, vyresniųjų, jaunimo, jaunesniųjų, mažiausiųjų bei moterų komanda, kuri gali didžiuotis pergalėmis III Palenkės-Varmijos Mozūrų ligoje ir turi šansų patekti į II ligą.
Ščučino valsčiuje gyvenantis sporto mylėtojai gali naudotis:
- stadiono kompleksu „Orlik“ prie MDK Ščučine,
- sporto sale prie MDK Ščučine,
- miesto stadionu,
- didele sporto sale ir sporto aikštelėmis Ščučino gimnazijoje,
- dviem sporto salėmis Ščučino pagrindinėje mokykloje,
- sporto sale Mokyklų komplekse Nečkove,
- sporto sale Nedžviadnos pagrindinėje mokykloje.

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi