Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Romos katalikų Šv. Agotos kapinės Goniądze

Romos katalikų Šv. Agotos kapinės Goniądze įrengtos XIX a. pradžioje, pašventintos 1804 m. Kapinės nereguliaraus daugiašonio plano, į visas puses spinduliškai driekiasi alėjos, aplinkui dirbami laukai. Jos įrengtos už miesto, prie kelio Goniądz – Downary. Paviršiaus plotas 5,6 ha. XIX a. I pusės mūrinė tvora iš laukų akmenų su dvejais vartais. Seniausi antkapiai, pavyzdžiui: Wiktoria Rutkowska Gardocka †1879-12-16, baronienės Emma Gibbert antkapis †1896-12-18, atliktas J. Dobrogosto dirbtuvėje Balstogėje (antkapis ant aukšto cokolio, užbaigtas angelo figūra, užrašų lenta iš balto smiltainio A. A./ BARONIENĖ/ EMMA/ GIBBERT/ GYVENO 23 M./ MIRĖ 1896 M./ GRUODŽIO 18 D., kitoje pusėje TRUMPAI BUVO TAVO KOVOS DIENA/ TAVO SIELA JAU LAISVA/ PRAEINA ŽMOGUS KAIP ŠEŠĖLIS/ KAIP PIEVŲ GĖLĖ), Ignacy Grodzkio †1872 m. (antkapis iš smiltainio, užbaigtas geležiniu kryžiumi, gotikiniu langu įrėmintoje nišoje yra užrašas UŽ A. A. IGNACY GRODZKIO SIELĄ/ KURIS MIRĖ 1872 M. GRUODŽIO 22 D./ GYVENO 72 M./ ŽMONA IR VAIKAI/ PRAŠO PRAEIVIŲ/ SUKALBĖTI MALDĄ SVEIKA, MARIJA), kun. kanauninkas Józef Małyszewicz †1897 m. (geležinis antkapis prie pagrindinės alėjos su užrašų lenta D.O.M. ČIA ILSISI/ A. A. KUN. KANAUNINKAS JÓZEF MAŁYSZEWICZ/ ŠV. TEOLOGIJOS MAGISTRAS/ GONIĄDZ KLEBONAS/ GYVENO 88 M./ MIRĖ 1891 M. LAPKRIČIO 26 D./ TĖVE MŪSŲ, SVEIKA, MARIJA/ AMŽINĄJĮ ATILSĮ. ILSĖKIS RAMYBĖJE/ BRANGUS MŪSŲ KUNIGAS), Šv. Dvasios koplyčia 1907 m. pastatyta kun. kanauninko Jano Wojdyłowskio pastangomis, karių, kurie žuvo gindami tėvynę, kapai. Seniausioje kapinių dalyje, kuri yra ant kalvos, aplink koplyčią išliko cokolių, užbaigtų kryžiais, formos geležiniai antkapiai, akmeniniai obeliskai, XX a. pradžios akmeninių kamienų formos antkapiai, XIX a. II pusės geležiniai kryžiai, geležiniai kaltiniai kryžiai ant akmeninių cokolių. Įdomus mauzoliejus, kuris pastatytas XIX a. viduryje, mūrytas iš plytų, stačiakampio plano, įėjimo anga užbaigta puslankiu, virš jos trikampė priekinė dalis, kurioje yra lentelė su jau neįskaitomu užrašu. Dengtas dvišlaičiu stogu. Šoniniuose fasaduose gilios nišos – aedikulai su plokščiomis urnomis. Spėjama, kad tai šeimyninis kapas, sakoma taip pat, kad iki to laiko, kol pastatyta dabartinė koplyčia, šis statinys buvo kapinių koplyčia. Paminklinėse Goniądz kapinėse yra daug sepulkralinio meno kūrinių, suskaičiuota keli šimtai paminklinių antkapių.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi