Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Šventojo Kryžiaus Pakėlimo parapijos kapinės Bargłów Kościelny

Bargłów Kościelny, Šventojo Kryžiaus Pakėlimo parapijos kapinės, įrengtos XIX a. I pusėje, nereguliarios daugiašonės figūros formos plano. Kapinės įrengtos šiaurės vakarų vietovės dalyje ant nedidelės kalvos. Paviršiaus plotas daugiau nei 2 ha. Tinklo tvora statyta XX a. II pusėje. Nuo pagrindinių vartų alėja veda į Karwowscy, Wólka Karwowska bajorų, laidojimo koplyčią. Ji pastatyta 1842 m., klasikinio stiliaus, stačiakampio plano. Koplyčia mūryta iš plytų, dengta dvišlaičiu stogu. Išorinio trijų ašių fasado kraštuose yra du piliastrai, o per vidurį skiria dvi puskolonės. Kiekviename iš išskirtų trijų laukų, virš siauro karnizo,  pusapskritės angos/nišos. Prieš remontą nišose buvo piešiniai su krikščioniškais simboliais, virš centrinės angos pakabinta lentutė su jau išblukusiu užrašu (dar XIX a. pradžioje buvo matyti dalis užrašo, vardas ir pavardė Klemens Karwowski). Architrave (virš piliastrų) buvo užrašas PALAIMINTIEJI, KURIE MIRŠTA KRISTUJE.  Po koplyčia yra šeimyninis kapas, rėmėjų kapas ir vadovaujantis Augustavo vyskupo a. a. Paweło Straszyńskio suteiktu indultu galima joje atnaušauti tiek šv. Mišių, kiek reikės. Viduje prie pietinės sienos baroko stiliaus medinis polichromuotas altorius, atvežtas iš Raigardo bažnyčios. Altorius datuojamas XVIII/XIX a., viršutinėje dalyje drobėje tapytas šv. Izidoriaus Artojo paveikslas auksinių rėmų tonde. Altoriaus centre (paveikslo vietoje) Kristaus ant kryžiaus liaudies skulptūra, atlikta XX a. Prie koplyčios sunaikinta klebono kun. Piotro Iwanowskio kapo plokštė, †1906 m., kunigo Wincento Błażewicziaus antkapis, †1929 m., kun. Floriano Haraburdos, †1940 m. Už Karwowscy koplyčios, prie rytinės fasado dalies, yra Bargłów kunigų kapai. Per Antrąjį pasaulinį karą kapinėse buvo atliekamos egzekucijos. Kur ne kur yra geležiniai kryžiai ir antkapiai iš Huta Sztabińska. Apie 10 antkapių pastatyta XIX a. II pusėje.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi