Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Romos katalikų šv. Jono Krikštytojo parapijos kapinės, Nowy Dwór

Nowy Dwór, Romos katalikų šv. Jono Krikštytojo parapijos kapinės, įrengtos XIX a. pradžioje, nereguliaraus keturkampio plano. Šios kapinės yra šiaurės vakarų miesto dalyje, 300 m nuo bažnyčios. Paviršiaus plotas 4 ha. Kapinių teritorija buvo didinta bent du kartus, kartą 1955 m. kun. Zenono Siwickio pastangomis. Aptvertos XX a. II pusėje statyta tvora, kurioje 1911 m. kun. Hilary Daniłowicziaus pastangomis įrengti vartai (šį faktą įamžina užrašas ant vartų KUN. H.D. 1911), antri vartai pastatyti XX. II pusėje. Daugiausia laisvai įrengtų kapų ir šeimyninių paminklų. Seniausias antkapis – 1852 m. pastatytas Paulina Eynarowicz – prie pat koplyčios, labai gražus, aštuoniakampis, geležinis obeliskas užbaigtas kryžiumi su profiliuotomis nišomis ir užrašų lenta, užbaigta aštriu lanku su masverkais ČIA PALAIDOTA/ ILSISI DIEVO RAMYBĖJE/ P..OL..Y/ GRĄBCZEWSCY GIMINĖS/ CZA.../ PIRMOS SANTUOKOS/ EYNAROWICZOWA/ IŠKELIAVO Į AMŽINYBĘ/ 1852 M./ SPALIO 8 D./ GYVENO 68 METUS, šoninėje sienoje: PRAŠO DIEVO PALAIMOS, TEILSISI RAMYBĖJE. (Ši retai aptinkama antkapių forma yra Korycin, nors daug jo dalių trūksta ir šis antkapis nėra Bebros slėnio teritorijoje – Gardine – 1846 m. statytas Tekla Parcewska antkapis). Be to, yra Józefo Dziełako, kuris mirė 1862 m., granito antkapis, užbaigtas geležiniu kryžiumi (užrašas neįskaitomas), antkapis – Antonina Strzemeskos Bańkowskos granito antkapio plokštė PILIETĖ/ ANTONINA/ STRZEMESKA/ BAŃKOWSKA/ GYVENO 66 METUS/ MIRĖ 1871 M./ BALANDŽIO 9 D.; kun. Józefo Gałeckio †1875-11-20 antkapis – geležinis kryžius, trūksta kai kurių dalių KUNIGAS/ JÓZEF GAŁECKI / GIM. 1842 M. BAL. 11 D./ MIRĖ 1875 M. LAPKR. 20 D./ ŠĮ PAMINKLĄ PASTATĖ RŪPESTINGA/ JÓZEFO GAŁECKIO DUKTERĖČIA; geležinis antkapis, trūksta kai kurių dalių ČIA ILSISI/ ALEKSAN/ DER IR EMILIJA/ TOMASZEWSCY/ MIRĖ: 1880 M. GRUODŽIO 25 D./ RAMYBĖ JŲ SIELOMS; geležinis antkapis ČIA ILSISI/ A. A. MIKOŁAJ SZYMAŃSKI/ GYVENO 66 M./ MIRĖ 1880 M. BALANDŽIO 4 D./ AMŽINĄJĮ ATILSĮ JO SIELAI./ ATMINČIAI ŽMONA MARYANNA SZYMAŃSKA; geležinis antkapis iš Štabino ATMINČIAI UŽ A. A. ANTONI IR/ VISOS KUCOWIE ŠEIMOS/ SIELAS/ GYVENO 66 METUS/ MIRĖ 1878 M. SAUSIO 3 D./ PRAEIVIŲ PRAŠAU SUKALBĖTI 3 SVEIKA, MARIJA/ FUNDATORIUS A./ KUC 1883 M. Eynarowiczowie šeimos kapo koplyčią 1903 m. pastatė Kazimierz Eynarowicz, neoklasikinė, stačiakampio plano. Mūryta iš plytų, dengta dvišlaičiu stogu. Priekinį fasadą į tris dalis dalija keturi piliastrai, centre durys; šoniniai fasadai padalinti piliastrais, centrinėje ašyje  langai, padalinti į kelias dalis. Timpane, kuris užbaigtas laiptelių pavidalo atiku, apvalia niša su bajoro herbu, po juo metalinė lentutė KAPO KOPLYČIA/ EYNAROWICZOWIE ŠEIMOS,/ KURIĄ PASTATĖ/ KAZIMIERZ EYNAROWICZ/ 1903 M./ AMŽINĄJĮ ATILSĮ DUOK MIRUSIEMS, VIEŠPATIE, apačioje lentelė A. A./ WINCENTY/ EYNAROWICZ/ GARDINO GUBERNIJOS PILIETIS/ GIM. 1809 M. SAUSIO 9 D./ GYV. GARDINE/ 1856 M. GRUODŽIO 30 D.; dešinėje pusėje dvi lentelės: A. A. TADEUSZ EYNAROWICZ/ GARDINO GUBERNIJOS PILIETIS/ GYVENO 54 M./ MIRĖ LIUBLINE/ 1902 M. BIRŽELIO 13/26 apačioje A. A. KAZIMIERZ/ EYNAROWICZ/ GARDINO GUBERNIJOS PILIETIS/ GYVENO 62 M./ MIRĖ KURDAWKA/ 1908 M. BIRŽELIO 21/8. Kairėje pusėje lentelė A. A./ TEODORA BOREWICZOWA/ EYNAROWICZOWA/ GYVENO 45 M./ GYV. KURDAWKA/ 1861 M. GEGUŽĖS 28 D. Koplyčią sunaikino Raudonoji armija, XX a. 9-ajame dešimtmetyje Naujadvario parapijiečių pastangomis atnaujinta. Be to, beveik 200 paminklinių antkapių.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi