Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Pėsčiųjų takas PL-2551-n mėlynos spalvos ženklai

Rodyti / slėpti žemėlapis
Iš Wizna eina šalia Narvės upės vagos, po to prie Ruś kaimo, per tiltą kelyje Lomža – Balstogė pereina į kairįjį upės krantą (pavasarį pastebima didelė vandens ir pelkių paukščių įvairovė), toliau veda per Góra Strękowa kaimą, kur yra legendinio kapitono kovotojo Raginio kovinis bunkeris. Strękowa Góra kaime pereina į kitą Narvės upės krantą, tuoj pat už Laskowiec kaimo įeina į Bebros nacionalinio parko teritoriją į vadinamą „Caro kelią” (lenk. „Carska droga”). Kairėje tako pusėje yra apžvalgos aikštelė, iš kurios atsiveria platus vaizdas
į Ławki pelkių plotus. Už Dobarz kaimo takas suka į kairę (raudonojo tako pradžia), eina šalia stovėjimo aikštelės Barwik ir prieina iki Budy kaimo, po to kerta kelią ir Balstogė – Elkas geležinkelio liniją. Vėliau bėga išilgai kairiojo aukšto Bebros kranto; Dolistowo Stare pereina į dešinį upės krantą, kerta Augustavo kanalo Dębowo šliuzą (pastatytą 1826-27 m.),
o Jagłowo (įdomūs architektūros pastatai) grįžta į kairįjį Bebros krantą. Po to  veda per kaimus Rutkowszczyzna ir Trzyrzeczki, pereina į Trzyrzeczki miško kompleksą su įvairia augmenija, bėga per Kamienna Nowa ir Stara kaimus, baigiasi Lipske.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi