Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 
Grób generała Nikodema SulikaDrewniana kaplica pod wezwaniem św. Anny

Dąbrowa Białostocka

Dąbrowa Białostocka
Gmina Dąbrowa Białostocka jest jedną z większych gmin w powiecie sokólskim w województwie podlaskim. Ma ona głównie charakter rolniczy. Centrum gminy jest miasto Dąbrowa Białostocka, które pełni funkcje ośrodka administracyjno- usługowego. Miasto liczy około 6300 mieszkańców i leży nad rzeką Kropiwną - dopływem Biebrzy. Przez teren gminy Dąbrowa Białostocka przebiega linia kolejowa o znaczeniu międzynarodowym Warszawa - Białystok - Sokółka - Augustów - Suwałki - Trakiszki - granica Państwa, dzięki czemu jest możliwe bezpośrednie połączenie ze stolicą Polski, stolicą województwa Podlaskiego i ze stroną Litewską. Możliwe jest również bezpośrednie połączenie z Wrocławiem.
W pobliżu Kamiennej Nowej na trasie Dąbrowa Białostocka - Zwierzyniec Wielki znajduje się gospodarstwo pana Ryszarda Myśliwca, który od wielu już lat oprócz pisania poezji zajmuje się rzeźbiarstwem. Rzeźby przyozdabiają jego podwórko oraz drogę do niego prowadzącą. Wykonane są w naturalnie rosnących drzewach - rzeźby rozrastają się wraz z drzewem. Pan Ryszard wykonał także unikalne rzeźby drogi krzyżowej w lesie. Te oryginalne dzieła są atrakcją nie tylko dla miejscowej ludności, lecz również dla wycieczek szkolnych jak i osób przejeżdżających czy zwiedzających Ziemię Dąbrowską.

Bunkry – Kamienna Stara – Kamienna Nowa – Hamulka – Kuderewszczyzna
Koło Kamiennej Nowej i Hamulki można zobaczyć bunkry - pozostałość radzieckich fortyfikacji Linii Mołotowa, które niegdyś stanowiły część Grodzieńskiego i Osowieckiego Rejonu Umocnionego.

 


 


 

Sanktuarium Maryjne w Różanymstoku wraz z Cudownym Obrazem Matki Boskiej, wzniesione na wzór kościoła jezuickiego w Grodnie. Budowę rozpoczął w 1759 roku przeor dominikanów o. Remigiusz Zahorowski. Kościół jest zbudowany w stylu barokowym, natomiast wystrój i ołtarze mają ornamenty dekoracyjne rokokowe. Jest trzynawowy, wzniesiony na rzucie krzyża łacińskiego, prezbiterium jest zwrócone w kierunku popołudniowym. Kościół zbudowany przez dominikanów był później w posiadaniu księży diecezjalnych, w okresie zaborów - we władaniu księży prawosławnych, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do dnia dzisiejszego opiekują się nim Salezjanie.

 


 

Lipa - "Pomnik Przyrody Prawem Chroniony-237". Na wysokości 1,2 m w naturalnej i od czasu do czasu wyrównywanej wnęce została umieszczona figurka Matki Boskiej. Wiek drzewa jest szacowany na około 350 lat. Od niepamiętnych czasów służy za kapliczkę, przy której do dnia dzisiejszego okoliczni mieszkańcy odbywają nabożeństwa majowe. Drzewo nosi miano "Świętej lipki" i od wieków zatrzymywali się przy nim pątnicy , udający się do Różanegostoku na Zielone Świątki.


Drewniany kościół pw. św. Anny w Kamiennej Starej pochodzący z XVI wieku to najstarsza drewniana budowla sakralna na Podlasiu. Został ufundowany przez Piotra Wiesiołowskiego -dzierżawcy leśnictwa perstuńsiego i nowodworskiego, a później marszałka nadwornego litewskiego. Drewniany kościół znajdował się obok jego letniej rezydencji, która niestety nie zachowała się do dnia dzisiejszego.
 

Grób generała Nikodema Sulika, bohatera bitwy pod Monte Cassino. Prochy generała i jego żony Anieli zostały sprowadzone z Londynu do Kamiennej Starej w 1993 roku i zgodnie z wolą rodziny spoczęły przy kościele św. Anny.


 

Różanystok – willa „Zielona Dacza” drewniany budynek z przełomu XIX – XX wieku reprezentujący rosyjską architekturę willową, był siedzibą przełożonej zgromadzenia mniszek bazylianek.

 


 

Jaczno – cerkiew cmentarna p.w. Świętych Niewiast Niosących Wonności zbudowano w drugiej połowie XIX w.

 


 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi