Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 
BiebrzaRozlewiska Biebrzy

Sztabin

Sztabin
Gmina Sztabin położona jest w powiecie augustowskim. Południową granicę gminy stanowi rzeka Biebrza, dlatego też bardzo duża część gminy (ok. 25%) znajduje się w Biebrzańskim Parku Narodowym i jego otulinie. We wsi Dębowo kończy swój bieg Kanał Augustowski, łącząc się z rzeką Biebrzą. Tereny północno - wschodniej części gminy zajmują obszary leśne Puszczy Augustowskiej. Gminę Sztabin  zamieszkuje 5634 osób w 39 sołectwach. Miejscowość Sztabin leży przy drodze krajowej nr 8 w odległości 25 km od Augustowa. Przez wschodnią część gminy przebiega linia kolejowa Suwałki- Białystok.

Tereny obecnej Gminy Sztabin, określane często mianem Ziemi Sztabińskiej, mają swoją ciekawą i bogatą historię. W odległych czasach mieszkali tu Jaćwingowie - ludy pokrewne Litwinom, Łotyszom i Prusom. Od 1506 r. tereny położone nad rzekami Biebrzą i Lebiedzianką przeszły pod władze możnego rodu Chreptowiczów. W tym czasie powstała osada Osinki (dawna nazwa wsi Sztabin). Rozwój gospodarczy obecnych terenów gminy związany jest z okresem istnienia tzw. Rzeczpospolitej Sztabińskiej (1820 -1854), kiedy to hrabia Karol Brzostowski przeprowadził  w dobrach sztabińskich szereg  reform społeczno- gospodarczych. Za jego sprawą zniesiono pańszczyznę, unowocześniono rolnictwo, wprowadzając płodozmian i nowoczesne, jak na owe czasy narzędzia. Hrabia wprowadził reformy społeczne, wybudował zakłady przemysłowe: hutę szkła, zakład metalurgiczny, a także kuźnię produkującą na lokalne potrzeby narzędzia rolnicze, nagrobki oraz sprzęty gospodarstwa domowego. Jego sposób zarządzania przyczynił się do dynamicznego rozwoju majątku. Idee Karola Brzostowskiego są nadal żywe w społeczności sztabińskiej.

Atrakcje przyrodnicze:
Korzystne położenie geograficzne sprawia, że Gmina Sztabin posiada duże walory turystyczne i przyrodnicze, a przede wszystkim czyste powietrze i nieskażone środowisko naturalne. Cały obszar Gminy Sztabin obejmuje Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000. Biebrzańskie bagna, które zawsze były utrapieniem rolników, dziś stanowią prawdziwy powód do dumy. Naturalne bagna, rozlewiska, torfowiska uznane są za unikatowy teren w skali Europy, przyciągają nie tylko turystów  ale i ekologów. Nad biebrzańskimi  bagnami miłośnicy przyrody obserwują ptaki, zwierzęta, kręcą filmy przyrodnicze. W sztabińskiej części Biebrzańskiego Parku Narodowego znajdują się unikalne zespoły roślinności bagiennej, rozlewiska i starorzecza. Są one niewątpliwie rajem dla różnych gatunków roślin i zwierząt. Bagna są dogodnym miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków, 21 spośród 263 rodzajów zalicza się do gatunków ginących zapisanych w tzw. "Czerwonej Księdze". Bez wątpienia teren ten jest bardzo atrakcyjny dla wędkarzy, bowiem w wodach Biebrzy, jej dopływach oraz Kanale Augustowskim występuje aż 36 gatunków.
Na terenie gminy Sztabin znajdują się trzy rezerwaty przyrody:
 • Kozi Rynek - florystyczny - z lasem łęgowym oraz naturalnym kompleksem leśnym;
 • Kuriańskie Bagno - florystyczno - faunistyczny - obszar o unikalnej geomorfologii, naturalnych, rzadko spotykanych zbiorowiskach leśnych oraz stanowiskach wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt;
 • Glinki – florystyczny – jedyny typ lasu występujący na terenie rezerwatu to grąd czyśćcowy i murszowy; przedmiotem ochrony w rezerwacie jest stanowisko paproci pióropusznika strusiego, osobliwością jest również występowanie czosnku niedźwiedziego.
Gmina Sztabin stawia na rozwój turystyki i wypoczynku. W tutejszych kwaterach agroturystycznych czekają na turystów z kraju i z zagranicy  ich właściciele, którzy oferują nie tylko pokoje i domową kuchnię, ale także organizują wycieczki, rajdy, spływy kajakowe i spływy tratwą. Amatorzy wędkowania mogą liczyć na to, iż w wodach rzeki  Biebrzy i Kanału Augustowskiego złowią piękne okazy ryb. Ponadto można skorzystać z przejażdżek konnych (latem w siodle i bryczką, zimą saniami).

Miejsca warte zobaczenia:
 • Układ urbanistyczny miejscowości Sztabin z XVIII w. zaprojektowany przez Joachima Chreptowicza;
 • Kościół bizantyjsko - renesansowy z lat 1584-89 w Krasnymborze, najstarszy na Suwalszczyźnie;
 • Kaplica cmentarna murowana z I poł. XIX w. w Krasnymborze;
 • Neogotycki kościół p.w. św. Jakuba Apostoła z 1910r. w Sztabinie;
 • Zegar słoneczny i pomnik żeliwny Joachima Chreptowicza, dziadka Karola Brzostowskiego w Sztabinie;
 • Dworek Karola Brzostowskiego z 1835r. otoczony parkiem w Cisowie;
 • Izba Regionalna Ziemi Sztabińskiej im. Romana Gębicza – zgromadzono w niej przedmioty stanowiące dorobek kultury materialnej poprzednich pokoleń mieszkańców ziemi sztabińskiej oraz eksponaty związane z Karolem Brzostowskim.
 • Mini muzeum wsi w Jaziewie – w muzeum można zobaczyć eksponaty obrazujące zawody: kołodzieja, bednarza, cieśli, garncarza, koszykarza, rymarza, szewca, kowala, piekarza.
 • Śluza na Kanale Augustowskim w Dębowie.
 • Drewniany kościół p.w. św. Mateusza z 1780r. w Jaminach;
 • Kapliczki przydrożne z XIX w. w Jaziewie, Wrotkach, Lipowie i Mogilnicach.
 • Cmentarz przykościelny w Krasnymborze ( na cmentarzu znajdują się liczne nagrobki i krzyże wykonane w czasach istnienia Rzeczpospolitej Sztabińskiej, w tym wykonane własnoręcznie przez hrabiego Brzostowskiego).
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi