Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 
Aleja lipowa w Parku PlebańskimRynek w Korycinie

Korycin

Korycin
Gmina Korycin - położona jest w środkowej części województwa podlaskiego w powiecie sokólskim w odległości 45 km na północ od Białegostoku i graniczy z następującymi gminami: miastem i gminą Suchowola, gm. Janów, gm. Jasionówką, miastem i gminą Czarna Białostocka i gm. Jaświły. Gmina jest wtulona między Puszczę Knyszyńską, a Biebrzański Park Narodowy. Atuty to m.in. bliskość granicy z Litwą i Białorusią oraz dogodne położenie komunikacyjne przy takich trasach jak droga krajowa nr 8 i droga wojewódzka  Jeżewo – Korycin – Kuźnica Białostocka.
Gmina Korycin aktywnie uczestniczy w życiu województwa i kraju. Jest udzielającym się członkiem następujących samorządowych związków i stowarzyszeń:
-Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
-Związek Gmin „Kumiałka Biebrza”
-Stowarzyszenie Gmin Biebrzańskich
-Lokalnej grupy Działania "Fundacja Biebrzańska"
-Stowarzyszenia "Euroregion Niemen"
Jest też inicjatorem powstania Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego.  


Czystość środowiska, specyficzny klimat Ziemi Korycińskiej powodują, iż uprawiane tu truskawki są najsmaczniejsze i najzdrowsze na świecie .

Najpiękniejszymi zakątkami gminy można wędrować pieszo bądź na rowerze po wytyczonych i oznakowanych trasach turystycznych. Wiele wrażeń dostarcza spływ kajakowy szlakiem po rzece Kumiałce i Brozówce.


Gmina  zrealizowała wiele projektów z udziałem środków UE. Powstały nowe świetlice, obiekty sportowe, uratowany przed zniszczeniem został zabytkowy wiatrak paltrak. W ramach projektu pt.:”Zabytki królewskiego Korycina” zrealizowanego w partnerstwie z Parafią  w Korycinie wykonano remont wnętrza kościoła, renowację zabytków ruchomych, przebudowę Rynku w Korycinie (na środku placu stanął pomnik „Truskawkowej księżniczki” przyciągający miłośników fotografii). Przeprowadzona została rewitalizacja Parku Plebańskiego (jedyny w woj.podlaskim), która wydobyła ten piękny obiekt z zapomnienia. Odtworzone zostały  w nim „święte źródła”, które w pierwszych dziesięcioleciach po utworzeniu parafii ściągały rzesze pielgrzymów.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi