Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Grajewo

Grajewo
Gmina Grajewo położona jest w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim wokół 23–tysięcznego miasta Grajewo. Powierzchnia gminy wynosi 30 813 ha. Na jej terenie istnieje 49 sołectw (51 miejscowości). Jest to region typowo rolniczy, którego mieszkańcy specjalizują się głównie w hodowli bydła mlecznego i współpracują ze Spółdzielnią Mleczarską „Mlekpol” w Grajewie. Spore jest również zalesienie terenów. Kompleksy leśne stanowią bowiem 30% całkowitej powierzchni gminy. 

Przez gminę przebiegają ważne szlaki komunikacyjne :
  • - krajowa droga samochodowa Nr 65 Białystok – Ełk, 
  • - krajowa droga samochodowa Nr 61 Warszawa - Suwałki, prowadząca dalej do przejścia granicznego z Litwą
  • - linia kolejowa Białystok – Ełk,

Historia:

Gmina Grajewo jest ściśle związana z gminą miejską Grajewo, ponieważ do 1991 roku stanowiły one razem gminę wiejsko – miejską Grajewo. Podział na dwie odrębne jednostki samorządu terytorialnego nastapił na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1990 roku sprawie podziału wspólnych organów dla miast i sąsiadujących z nimi gmin oraz ustalenia granic, nazw gmin i ich siedzib.

Herb przedstawia: na tarczy dwudzielnej w skos: w polu 1 czerwonym lilia srebrna podwójna, w polu 2 błękitnym żuraw złoty stojący. Herb odwołuje się do historii tych ziem oraz do miejscowej przyrody. Lilia srebrna podwójna (heraldyczna) nawiązuje bezpośrednio do herbu Gozdawa, którym pieczętował się dom Grajewskich, a którzy byli pierwszymi właścicielami Grajewa i okolicznych miejscowości. Lilia srebrna w heraldyce symbolizuje czystość, niewinność królewskość – lilie były m.in. godłem królów Francji., natomiast żuraw złoty w polu błękitnym symbolizuje miejscową przyrodę (faunę). Jest on majestatycznym ptakiem, występującym na podmokłych łąkach, bagnach i torfowiskach. Żuraw w heraldyce jest symbolem czujności, pomysłowości, bywa też zwiastunem wielkich wydarzeń.

Walory Przyrodnicze
Gmina posiada duże walory przyrodnicze, wśród których króluje Biebrzański Park Narodowy, stanowiący jedyny w tej części kontynentu obszar bagienny. Jego nadzwyczajne krajobrazy nie tylko inspirują artystów, fotografików i malarzy, ale także przyciągają licznych turystów.
Walory przyrodnicze Gminy Grajewo umożliwiają uprawianie różnych form turystyki. Sprzyja temu:
- bliskie sąsiedztwo Biebrzańskiego Parku Narodowego,
- przepływające przez gminę rzeka Ełk i Kanał Rudzki
- położone na jej terenie Jezioro Toczyłowo i Jezioro Mierucie- jezioro Toczylowo jest przystosowane do celów turystycznych, a w jego okolicy funkcjonuje ośrodek wypoczynkowy oraz pole namiotowe.
- czyste powietrze, duże kompleksy leśne.
- szlaki turystyczne- pieszy: Osowiec Twierdza- Białogrądy- Przechody- Sojczyn Grądowy- Kuligi oraz rowerowy: Goniądz- Ruda, biegnący przez Biebrzański Park Narodowy i jego otulinę.
- Pomniki Przyrody: na trasie Wojewodzin- Wierzbowo jest ponadkilometrowa aleja 200 pomnikowych drzew.Najważniejsze zabytki
-  Fortyfikacje Linii Mołotowa – Rejon Ciemnoszyje – składa się na nie 12 żelbetonowych schronów bojowych fortyfikacji stałej fragmentu 66. Osowieckiego Rejonu Umocnionego Linii Mołotowa, wybudowanych na przełomie 1940 i 1941 r., przed wojną Związku Radzieckiego z Niemcami.
-  Kościół p.w. św. Stanisława Biskupa w Białoszewie – dawna parafia p.w. św. Jana Chrzciciela i Katarzyny, we wnętrzu świątyni znajduje się m.in. gotycka rzeźba nieokreślonej świętej z początku XV w.
-  Kaplica p.w. św. Cyriaka w Kapicach – drewniana jednonawowa kaplica na planie prostokąta, poprzedzonego prostokątną kruchtą.
-  Kapliczka w Dyble – z połowy XIX w. – unikatowy przykład ówczesnej murowanej architektury sakralnej.
-  Kapliczka w Sojczynie Borowym  z początku XX w. Drewniana, poprzedzona gankiem na słupach, w jej wnętrzu znajduje się ludowy feretron z dwustronnym obrazem.
-  Kapliczka w Chojnówku z końca XIX w. – nakryta jest daszkiem wielospadowym o pięciu szczytach zwieńczonych krzyżem na kuli. W XX w. wmurowano w nią tablicę ku pamięci zmarłego na Syberii Aleksandra Skrodzkiego.


Cykliczne imprezy

-  Festyn Strażacki – lipiec, połączony z zawodami sportowo-pożarniczymi
-  Piłkarski 3 Maja w Popowie – maj
-  Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka - czerwiec
-  Bieg Rolnika w Popowie – wrzesień
-  Turniej Szachowy O Puchar Wójta Gminy Grajewo – listopad

W gminie działa 11 jednostek OSP, zrzeszających około 200 strażaków – ochotników. Jednostki OSP są dobrze wyposażone, a strażacy ochotnicy stanowią chlubę gminy.
Tradycją w gminie Grajewo jest, iż każde zawody sportowo - pożarnicze jednostek OSP mają charakter Festynu Strażackiego, który odbywa się w lipcu. Obok rywalizacji strażaków ochotników odbywa się szereg atrakcji i występów towarzyszących. Festyny kończą się zabawą ludową.

Sport integruje i aktywizuje naszą lokalną społeczność. Cykliczne imprezy sportowe w gminie to: Piłkarski 3 Maj w Popowie, Bieg Rolnika w Popowie, Turniej Szachowy O Puchar Wójta Gminy Grajewo, Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
W gminie funkcjonują świetlice wiejskie, które służą społeczeństwu w dostępie do informacji oraz stanowią miejsce ich życia kulturalnego, sportowego i towarzyskiego.  Funkcjonuje również Gminna Biblioteka w Rudzie przy której działa Klub Animatorów Tradycji Bioregion Biebrza, który skupia twórców ludowych oraz osoby wytwarzające lokalne kulinaria.


Kultura


W Gminie funkcjonują świetlice wiejskie, które pomagają mieszkańcom w dostępie do informacji oraz stanowią lokalne centra życia kulturalnego, sportowego i towarzyskiego.
Przy Gminnej Bibliotece w Rudzie działa Klub Animatorów Tradycji Bioregion Biebrza, który skupia twórców ludowych oraz osoby zainteresowane podtrzymywaniem tradycji i dawnych obyczajów.
Działalność klubu skoncentrowana jest przede wszystkim na aktywizacji życia kulturalnego na wsi, zmobilizowaniu twórców ludowych do pracy oraz na promocji turystycznej regionu. Przy bibliotece można obejrzeć ekspozycję prac rękodzielniczych twórców ludowych, na którą składają się: ozdobne tkaniny i dzianiny, hafty, wyroby z wikliny, sznurka czy korzenia, gobeliny, kilimy, rzeźby itp. 

Instytucje i placówki
 
-  Urząd Gminy Grajewo
-  Gminny Zakład Komunalny w Wierzbowie
-  Komenda Powiatowa Policji w Grajewie
-  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie
-  Wiejski Ośrodek Zdrowia w Białaszewie
-  Agencje Pocztowe w Rudzie i w Białaszewie
-  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
-  Świetlice wiejskie w Białaszewie, Białogrądach, Boczkach- Świdrowych, Ciemnoszyjach, Grozimach, Kurejewce, Popowie, Kurejewie, Rudzie, Sojczynie Borowym, Szymanach, Wierzbowie i w Wojewodzinie.
-   Gminna Biblioteka w Rudzie
-  Na terenie gminy znajduje się 5 placówek oświatowych, w tym: 3 szkoły podstawowe (w Rudzie, Białaszewie i Wierzbowie), 1 gimnazjum (w Danówku) i 1 szkoła ponadgimnazjalna ( w Wojewodzinie)
 


 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1