Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 
Gmina TrzcianneKościół w Giełczynie

Trzcianne

Trzcianne
Gmina Trzcianne znajduje się w sercu Biebrzańskiego Parku Narodowego. Tereny ścisłej ochrony Parku zajmują ponad połowę powierzchni gminy tj.16.539 ha. Na terenie gminy znajduje się 27,9 % powierzchni Biebrzańskiego Parku Narodowego. Przepływają przez nią 4 rzeki: od strony południowej Narew, od zachodu Biebrza, od północy Kosódka i od strony wschodniej Nereśl.
Głównym czynnikiem decydującym o atrakcyjności tej ziemi są jej walory przyrodnicze i krajobrazowe. Gmina Trzcianne leży na malowniczych obszarach południowego basenu Biebrzy. Flora tych terenów jest bardzo zróżnicowana. Występują zespoły roślinne prawie wszystkich typów: bagienne, torfowiskowe i leśne. Przeważa jednak roślinność charakterystyczna dla torfowiska niskiego i wysokiego oraz bagiennego olsu. Znajdują się tu stanowiska kilkudziesięciu gatunków roślin chronionych i zagrożonych wyginięciem.
Cechy ekologiczne oraz rozległość tych terenów powodują, że zachowało się i bytuje tu wiele ginących gatunków fauny związanych ściśle z terenami bagiennymi i wodnymi. Świetne warunki znajduję tu łoś, bóbr, wilk oraz 157 gatunków ptaków z pewnością i 19 prawdopodobnie lęgowych. Gniazduje tu tak unikalne gatunki jak: bielik, orlik grubodzioby i krzykliwy, cietrzew, żuraw, bocian czarny, biegus zmienny i sowa błotna. Na bagnach biebrzańskich można zaobserwować ponad sześćdziesiąt gatunków ptaków nielęgowych w trakcie ich wędrówek z Syberii i Wschodniej Europy do Afryki. Na terenie gminy znajdują się ostatnie w Środkowej i Zachodniej Europy tokowiska batalionów i dubeltów. Największą jednak ciekawostką tutejszej ornitofauny jest wodniczka (Acrocephal paludicoła) – bagna biebrzańskie (wraz z sąsiednim stanowiskiem na Białorusi) są miejscem gdzie żyje praktycznie cała światowa populacja tego gatunku.Turyści zwiedzający Gminę Trzcianne mogą zwiedzić zabytki i ciekawe miejsca takie jak:
 • "Bagienko" za wsią Chojnowo,
 • Kościoły: Parafialny pod wezwaniem ŚŚ.Piotra i Pawła, dzwonnica i brama cmentarza grzebalnego w Trzciannem, parafialny p.w. Narodzenia NMP (drewniany) w Giełczynie, parafialny p.w Najświętszego Serca Jezusowego, plebania i kaplica cmentarna w Laskowcu i Kaplica w Starych Bajkach,
 • krzyże Karawaka inaczej dziękczynne przy drodze Trzcianne-Wyszowate i we wsi Boguszki,
 • pozostałości bunkrów w Giełczynie za przysiółkiem Pólko-Gać,
 • dąb przy drodze wjazdowej do Giełczyna- pomnik przyrody wiek ok.300 lat,
 • cmentarz żydowski z powalonymi resztkami dawnych maceb w lasku przed Trzciannem od strony Grajewa,
 • aleja dojazdowa do dworu we wsi Mroczki,
 • zabudowania dworskie w Nowej Wsi i w Mroczkach,
 • cmentarze: w Giełczynie, w Laskowcu i w Trzciannem.
Chcąc w pełni nacieszyć oko cudownymi, niepowtarzalnymi widokami bezkresnych biebrzańskich mokradeł, których próżno szukać gdzie indziej - turyści powinni skożystać z możliwości jakie dają wieże widokowe znajdujące się na trenie gminy:
 • Wieża widokowa - "Przy Carskim Trakcie"  usytułowana jest przy drodze prowadzącej z Trzciannego do Laskowca - czyli tak zwanym "Carskim Trakcie". Rozciąga się z niej widok na Bagno Ławki. Polecana jest szczególnie turystom ceniącym sobie łatwy dostęp, którzy "suchą nogą" chcą podziwiać bezkresne, biebrzańskie mokradła.
 • Wieża widokowa - "Batalionowa łąka" znajduje się na 3,3 km Szlaku Zielonego, gdzie realizowany jest projekt czynnej ochrony przyrody. Jest to idealne miejsce dla miłośników dzikiej przyrody, szczególnie "Ptakolubów" - prawdziwy Ptasi Raj.
 • Wieża widokowa - "Gugny" znajduje się za wsią Gugny. Dostęp do niej jest dość łatwy. Wiosną i w "mokre lata" może być konieczne podkasanie nogawek. Trud ten nagrodzony będzie przepięknym widokiem na zapierające dech w piersiach widoki, wspaniałe wschody i zachody słońca a jak dopisze szczęście, ukaże się nam dostojny łoś.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1