Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Dzūkijos VVG

Region łożdziejski to część Litwy południowej, zwanej Dzukiją. Region ten z dawien dawna słynie z pięknej, nieskalanej działalnością przemysłową przyrody. Na terenie rejonu znajduje się ponad sto pięćdziesiąt jezior. Największe z nich - Dusia (2337 ha), Metelys ( 1299 ha), Seirijis (503 ha).
Jezioro Dusia jest wyjątkowo lubiane przez żeglarzy. Po obrzeżu rejonu przepływa największa rzeka Litwy - Niemen, na południowym jego krańcu - Biała Hańcza i Seira. Rejon słynie z pięknych krajobrazów. Zajmujące część terytorium rejonu Parki Regionalne Veisiejai i Meteliai to obiekty bardzo atrakcyjne dla turystów. Najstarsze obiekty rejonu związane z przeszłością to grodziska z osadami, kurhany, cmentarzyska, starożytne osady i dwory. Grodziska w Prelomciske, Paveisininkai, Rudamina stanowią świadectwo czasów, gdy na trenie rejonu łoździejskiego mieszkali odważni i wojowniczy Jaćwingowie.
Największy i najpiękniejszy las rejonu to las Kapciamiestis. Na listę terenów objętych ochroną państwa jest wpisany również las Pertakas i piszcza Dajnawska. W rejonie znajduje się ponad 40 gospodarstw agroturystycznych. Dla turystów stworzono tu doskonałe warunki wypoczynku nad jeziorami, korzystania z przyjemności, jakie daje woda i las.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1