Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Jaświły

Gmina Jaświły (1945-54 gmina Dolistowo) – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie monieckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim.  Zajmuje obszar 175 km kwadratowych i zamieszkuje ją około 6 tysięcy ludności. Wschodnią granicę stanowi rzeka Brzozówka, jeden z największych dopływów Biebrzy. Przez południowo - wschodnią część gminy przepływa rzeka Nareśl, która toczy swe wody przez jezioro Zygmunta Augusta aż do Narwi. Północną część gminy zajmuje Dolina Biebrzy wraz z rozległymi obszarami bagiennymi. Obecnie na tych terenach istnieje od 1993 r. Biebrzański Park Narodowy.
Jedną z najstarszych miejscowości w gminie jest Dolistowe Stare, dawnej zwane Targowiskiem. Według kronik historycznych, było to miejsce ścięcia przez pogan chrześcijańskiego misjonarza św. Brunona z Kwerfurtu, przybyłego tu by nawracać tutejsze plemiona Jaćwingów, Prusów i Bałtów. W czasach ekspansji krzyżackiej na te tereny, to w Dolistowie ponoć Zakon Krzyżacki wybudował twierdzę Meteburg, mającą strzec przeprawy na Biebrzy. Dolistowo Stare było bowiem osadą graniczną między Rusią i Prusami, położoną u ujścia rzeki Netty do Biebrzy. Dopiero budowa w XIX w. Kanału Augustowskiego przesunęła miejsce styku Biebrzy i Netty na wschód, do wsi Dębowo nad Biebrzą, gdzie wybudowano pierwszą śluzę kanału.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi