Facebook
Twitter

Pasirinkti svetainės kalbą:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Bargłów Kościelny - turizmo atrakcionai

Bargłów Kościelny
Koplytstulpis su šv. Jono Nepomuko figūrėle, kurį XIX ir XX a. sandūroje padovanojo Jan Karpio.
 
 

Stara Kamionka
XIX ir XX a. sandūroje statytas namas, vienas iš nedaugelio senos medinės architektūros pavyzdžių Bargłów Kościelny valsčiaus teritorijoje.
 
 

Šventojo Kryžiaus Pakėlimo bažnyčia Bargłów Kościelny
Bargłów Kościelny Šventojo Kryžiaus Paaukštinimo parapiją 1544 m. įsteigė Žygimantas Augustas. Jai priklausė karališkose žemėse, tarp Raigardo ir Mėtos esantys kaimai.
 
 

Šventojo Kryžiaus Pakėlimo parapijos kapinės Bargłów Kościelny
Bargłów Kościelny, Šventojo Kryžiaus Pakėlimo parapijos kapinės, įrengtos XIX a. I pusėje, nereguliarios daugiašonės figūros formos plano. Kapinės įrengtos šiaurės vakarų vietovės dalyje ant nedidelės kalvos.
 
 

Łabętnik
XX a. pradžioje statytas pastatas, po vienu stogu jungiantis gyvenamąją ir ūkinę dalis, šiuo metu neapgyvendintas. XX a. pradžioje statytos klėtys, tarp kurių buvo sodybos vartai.
 
 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi