Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

ARCUS

Mocno wydłużone odnogi jeziora oraz urozmaicona linia brzegowa J. Rajgrodzkiego sprzyjają rozwojowi żeglarstwa. Osiągalna długość jednego odcinka na jeziorze wynosi 12 km. Przeważającymi wiatrami są wiatry północno – zachodnie.
Na całym jeziorze obowiązuje strefa ciszy, tj. zakaz używania łodzi z silnikami spalinowymi.
W Rajgrodzie istnieje Yacht Club „ARCUS” Ośrodek Szkolenia Żeglarskiego  i basen portowy przystosowany dla potrzeb żeglarzy niepełnosprawnych. Co roku Yacht Club Arcus organizuje szkolenia i obozy, umożliwiające zdobycie patentu żeglarskiego.
Istnieje możliwość wypożyczenia łodzi.
Kontakt:
Ul. Szkolna 7a, 19-206 Rajgród
tel/fax 86 272 19 01
Kierownik Ośrodka p. Józef Zarzecki- kom. 505993100
Bosman p. Jarosław Jabłoński- kom. 664358073

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi