Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny, przy ul.Plac 500-lecia wzniesiony w latach 20-tych ubiegłego stulecia. Usytuowany w zachodniej pierzei ulicy charakterystycznie szczytem do ulicy w linii zabudowy. Konstrukcja budynku drewniana usytuowana na kamiennym podmurowaniu. Ściany węgłowane na jaskółczy ogon. Krótsze bale ścian połączone ze sobą za pomocą łątki. Dach dwuspadowy kryty eternitem  płaskim, więźba dachowa krokwiowo-jętkowa. Elewacja oszalowana deskami w układzie poziomym, szczyt poziomo, w narożnikach pionowo. Obiekt na planie prostokąta z dwutraktowym rozkładem pomieszczeń. W wyniku remontów budynek zmienił elewację i otwory okienne i drzwiowe.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi