Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Budynek mieszkalny

Budynek mieszkalny drewniany na podmurówce z kamieni polnych, bielonej, z końca XIX wieku. Konstrukcja ścian sumikowo-łątkowa. Część budynku  usytuowana szczytem do ulicy oszalowana w układzie pionowym, na złączach desek  wąskie listwy, w narożnikach rodzaj pilastrów. Otwory okienne  sześcio-kwaterkowe, w łątkach. Dach dwuspadowy  kryty eternitem  Szczyt odeskowany pionowo, górna część  szczytu w jodełkę. Oś budynku stanowi otwór wejściowy dzielący budynek mieszkalny na dwie połowy. Wskazuje na to, iż budynek zamieszkiwały dwie rodziny.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi