Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz rzymskokatolicki parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Giełczynie

Cmentarz rzymskokatolicki, założony w 1.poł. XIX w., na planie prostokąta. Położony przy drodze Gać-Giełczyn, około 1,5 km od giełczyńskiego kościoła. Powierzchnia około 0,7 ha. Ogrodzony kamiennym murem z bramą z 2.poł. XIX w. Najstarszy nagrobek rodziny Siulborskich z 1883r.- na kamiennym cokole ażurowy, żeliwny krzyż wypełniony motywem wici akantowej i maswerku oraz uskrzydlonymi główkami aniołów. W górnej partii ramienia wzdłużnego kielich z hostią, w dolnej zaś tablice z dekalogiem-dość rzadkim motywem na biebrzańskich nekropoliach, z tabliczką inskrypcyjną: MICHAŁ ANIELA/ MARJANNA/ SIULBORSCY/ 1833/ POKÓJ ICH DUSZOM.  Liczne kute i lane krzyże osadzone na kamiennych cokołach. Nieliczne zabytkowe nagrobki, krzyże często zniszczone i zdekompletowane składowane są w narożniku cmentarza.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi