Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz żydowski w Dąbrowie Białostockiej

Cmentarz żydowski, założony w XIX w., na planie zbliżonym do trapezu.  Położony po południowej stronie  ulicy Jana Pawła II, obecnie wśród zabudowy mieszkalnej. Powierzchnia około 1,2 ha. Uległ zniszczeniu podczas II wojny światowej. Teren cmentarza otoczony jest nowym ogrodzeniem z białej, silikatowej cegły z jedną bramą. Na cmentarzu, za bramą wejściową ustawiono granitowy pomnik z napisami w języku polskim i hebrajskim: POŚWIĘCONY PAMIĘCI/ ŻYDÓW DĄBROWSKICH/ SPOCZYWAJACYCH/ NA CMENTARZU/ I MIEJSCACH ZAGŁADY,/ DEPORTOWANYCH/ W LATACH 1939-1945/ FUNDATORZY OGRODZENIA/ RENA HOLSZTEJN, LILLY GRITZ, E. GRABIŃSKI. Teren cmentarza porośnięty drzewami i samosiewami, układ nieczytelny, nagrobki zarośnięte. W latach 80. XX w. udokumentowano 269 nagrobków. Już wówczas oceniano stan zachowania cmentarza jako niezadowalający. Obecnie większość nagrobków uszkodzona, wchłonięta w grunt, inskrypcje nieczytelne. Można jednak rozróżnić wręcz wszystkie typy nagrobków, w tym betonowe tumby przypominające sarkofag z dostawioną macewą ukrytą w tzw. betonowym kapturze. Pomimo złego stanu zachowania dąbrowski kirkut należy do najciekawszych żydowskich cmentarzy województwa podlaskiego. Przed II wojną światową w rejonie m.in. d. ulicy Suchowolskiej i Szkolnej znajdował się jeszcze jeden nieczynny już wówczas stary cmentarz, obecnie nieistniejący.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi