Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Cmentarz żydowski w Lipsku

Cmentarz żydowski, założony w k. XVIII w., na planie prostokąta zbliżonym do kwadratu. Położony w płn.- wsch. części miasta, obecnie zurbanizowanej, na lekkim wzniesieniu. Kirkut z zarysem granic w formie wału ziemnego z mizerną pozostałością kamiennego ogrodzenia. O powierzchni do 0,5 ha. Podczas II wojny światowej mocno zniszczony. Zachowała się niewielka część kamiennych nagrobków/macew z widocznymi inskrypcjami. Część zachowanych macew, około 30, ma formę steli zwieńczonej trójkątnie lub półkoliście Większość jest połamana, powalona, wchłonięta w grunt, cmentarz zarośnięty przez samosiewy. Jedna z zachowanych macew z symbolem dłoni-dłonie złączone kciukami i palcami wskazującymi z charakterystycznie rozsuniętymi palcami w geście błogosławieństwa znajdują się na macewach zmarłych z rodu kapłanów (kohenów), według tradycji, potomków głównych wykonawców służby ofiarniczej w starożytnym Izraelu. To oni po dziś dzień wznoszą w synagodze ręce do błogosławieństwa podczas niektórych modlitw. Ten symbol dłoni nieuchwytny na innych kirkutach. Miejsce cmentarza jest oznaczone i zaakcentowane pamiątkowym głazem ustawionym na cokole. Na licu kamienia umieszczono tablicę z hebrajskim i polskim napisem: ŻYDOM LIPSKIM – MIESZKAŃCY.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi