Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

dom

Budynek mieszkalny z początku XX w. Usytuowany w południowo zachodniej pierzei ulicy Plac 500-lecia w linii rozgraniczającej. Konstrukcja budynku drewniana usytuowana na podmurowaniu
z kamieni, otynkowanym. Ściany sumikowo-łątkowe, zwęgłowane na jaskółczy ogon. Węgły osłonięte drewnianymi pilastrami. Krótsze bale ścian połączone ze sobą za pomocą łątki. Dach dwuspadowy kryty eternitem, więźba dachowa dwustolcowo-płatwiowa. Ściana frontowa trzyosiowa z trzema otworami okiennymi w kształcie prostokątów bez wejścia. Na poddaszu otwór okienny kwadratowy. W ścianie wschodniej dwa drewniane wejścia i otwory okienne. Remont przeprowadzony w końcowych latach ubiegłego stulecia przyczynił się do poprawy stanu technicznego budynku, ale zmieniony został rozkład pomieszczeń wewnątrz budynku. Okna ościerznicowe dwuskrzydłowe zastąpione zostały plastykowymi, uchylnymi. Wymienione zostały tynki wewnętrzne, podłogi oraz sufity. Szczyt i ściany budynku zostały oszalowane w układzie poziomy.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi