Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Dwór w Szczuczynie

Budynki zespołu dworskiego. Z zespołu dworskiego zachowały się tylko dwa budynki, które dziś znajdują się w rękach prywatnych. Są to tzw. rządcówka i spichlerz. Budynek rządcówki (oficyna) zbudowany został w II połowie XIX w. z cegły i jest otynkowany. Kryty jest dachem dwuspadowym z blachy. Ściana frontowa z rozbudowanym szczytem schodkowym zwieńczona jest fryzem. Znajdują się tu
okna i drzwi zamknięte łukami pełnymi, natomiast w ścianach bocznych znajdują się pojedyncze okna zakończone łukiem prostym. Spichlerz w zespole dworskim to kamienno-murowany budynek, który powstał na planie prostokąta w 1886 roku.
Zarówno fundament jak i ściany spichlerza zbudowane są z kamienia i zaprawy wapiennej. Na północnym szczycie budynku wyryta w kamieniu jest data „1886 r”. W ścianach znajdują się wąskie prostokątne okienka w tynkowanej opasce i drzwi zakończone łukiem ceglanym. Powyżej okien i drzwi umieszczony jest płaski gzyms kordonowy. Budynek pokryty jest dwuspadowym dachem z malowanej blachy trapezowej. Jest to jeden z lepiej zachowanych spichlerzy z tego okresu w okolicy.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi