Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Grodzisk

XVI- wieczna wieś, dawniej siedziba klucza dóbr królewskich w ekonomii grodzieńskiej. Nazwa pochodzi od XI - XII wiecznego grodziska / zachowane do dziś /. Do obejrzenia: resztki dawnego majątku z ruinami XVIII - wiecznego dworu, kościół współczesny p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, wiatrak holender, stare domy i krzyże wotywne.
We wsi skręcamy w prawo i droga brukowa podążamy w kierunku wschodnim. Po około 2km miejscowość Lewki. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Obok przystanku PKS i wysokiego krzyża skręcamy w lewo. Jadąc w kierunku północnym mijamy po prawej ręce cmentarz.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi