Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kaplica cmentarna w Brzezinach

Kapliczka cmentarna w Brzezinach została wzniesiona na cmentarzu grzebalnym w latach 20. XX wieku, prawdopodobnie równocześnie z kościołem w Laskowcu. Prezentuje bardzo ciekawy, unikalny plan sześcioboku, do którego dostawiono dwa prostopadłościenne aneksy tej samej wysokości co korpus, mieszczące prezbiterium i kruchtę. Kapliczka obita jest pionowym szalunkiem z listwowaniem, pokryta gontem, a jej ściany przeprute są czterema wąskimi wielokwaterowym oknami i dwoma świetlikami w kształcie rombów. Nad wejściem wznosi się niska drewniana sygnaturka.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi