Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kapliczka w Chojnówku

Kapliczka w Chojnówku
Usytuowana na końcu wsi, z okresu neogotyku, wystawiona przypuszczalnie w III ćw. XIX w., prawdopodobnie z fundacji ówczesnego właściciela wsi. 
Kapliczka jest otynkowana, złożona z części cokołowej oddzielonej daszkiem (dachówki ceramiczne) od części wyższej o ścianach zaakcentowanych ostrołukowymi niszami i ogzymsowanymi szczycikami. 
W niszy frontowej umieszczony jest krucyfiks, za którym położono niedużą, ceramiczną figurkę aniołka. nakryta daszkiem wielospadowym o pięciu szczytach zwieńczonych krzyżem na kuli. 
W partii cokołu umieszczona jest późniejsza tablica marmurowa, na której umieszczono napis: 
Ku czci 
Aleksandra Skrodzkiego 
Zmarłego na Syberii 
30 VIII 1943r. 
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi