Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Klasztor O.O. Pijarów obecnie plebania i szkoła

Klasztor zbudowany w latach 1697-1701. Murowany z cegły, otynkowany, dwukondygnacyjny. Na planie zbliżonym do litery C, od północy przybudowany dwoma skrzydłami do kościoła. Z ryzalitem w narożniku południowo- zachodnim i przedsionkiem w ścianie wschodniej. Elewacja frontowa z oknami o zróżnicowanej wielkości. Wejście główne na osi środkowej ujęte boniowanymi pasami. Nad nim w połaci dachu wieża z narożami ujętymi pilastrami. W ścianie frontowej wieży w jej dolnej części niewielkie okno, powyżej duży otwór dzwonniczy występujący na każdej ze ścian wieży. Otwory umieszczone w płycinie, zamknięte łukiem odcinkowym i przesłonięte poziomymi, drewnianymi żaluzjami. Ściany zamknięte gzymsem wieńczonym. Wieża zwieńczona ozdobnym hełmem ze sterczynami na narożach. W ścianie frontowej budynku w drugiej osi przedsionek zwieńczony trójkątnym, obwiedzionym gzymsem naczółkiem. Kondygnacje wszystkich ścian rozdzielone płaskim gzymsem kordonowym. Otwory okienne prostokątne. Ściany zamknięte gzymsem wieńczącym. Każde skrzydło klasztoru przykryte dachem dwuspadowym, poza ryzalitem z dachem wielospadowym. Wszystkie kryte blachą miedzianą.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi