Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kolegium O.O. Pijarów, obecnie szpital

Kolegium zbudowane w latach 1701-1711, w 1912 roku rozbudowane w kierunku północnym. Budynek dwukondygnacyjny murowany, otynkowany. Posadowiony na kamienno-granitowym i betonowym fundamencie. Budynek pierwotny z osiami ujęty lizenami z drzwiami, zwieńczony trójkątnym naczółkiem obiwedzionym gzymsem. W drugiej kondygnacji okna. Trzecia kondygnacja ryzalitu z kwadratową wieżą ujętą w narożach pseudopilastrami. Wieża zamknięta gzymsem wieńczącym mieszcząca na każdej ścianie okna zamknięte łukiem odcinkowym. Ściana frontowa z nieregularnie rozmieszczonymi otworami okiennymi. Dobudowana część północna ujęta w narożach lizenami. Okna rozmieszczone symetrycznie. Dostępna ściana boczna z dostawioną murowaną przybudówką. W ścianie niesymetryczne otwory okienne. Elewacja tylna z analogicznymi podziałami jak od frontu. Okna rozmieszczone symetrycznie, brak przedsionka i wieży. Wszystkie ściany zamknięte profilowanym gzymsem wieńczącym. Budynek z dachem trójspadowym kryty blachą ocynkowaną.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi