Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kościół Filialny Św. Barbary

Kościół Filialny Św. Barbary(1739). Konstrukcja budynku oparta jest na nawie zbliżonej do kwadratu prostokątnego zamkniętego prosto prezbiterium, oraz kruchty leżącej na planie prostokąta, ryzalitowej. Do prezbiterium przylegają na wprost zakrystia i składzik. „Pseudobazylika" kryta wspólnym dachem. Nawa środkowa oświetlona oknami bocznymi. Wnętrze trójnawowe. Fasada składa się z wysuniętej ku przodowi części środkowej (wschodnia ściana kruchty) tworzącej jakby ryzalit, oraz partii bocznych tworzonych z cofniętych w stosunku do niej ścian bocznych. Fasada budynku trzykondygnacyjna, poszczególne partie boczne oszalowane pionowo, listwy na końcach desek nie stanowią jednej linii która biegłaby przez wszystkie kondygnacje lecz mijają się w poszczególnych partiach. Na osi fasady w przyziemiu  znajduje się otwór wejściowy prostokątny. Drzwi wejściowe dwuskrzydłowe płycinowe. Powyżej otwór okienny  prostokątny zamknięty półkoliście. Południowa elewacja rozczłonkowana trzema dużymi prostokątnymi otworami okiennymi zakończonymi półkoliście. W ścianie południowej przedsionka otwór wejściowy. Elewacja północna analogiczna do przeciwległej. Elewacja wschodnia składa się z oszalowanych  ścian prezbiterium, składziku i zakrystii. Prezbiterium oddzielone obdaszkami na trzy kondygnacje z których najwyższa ma kwadratowy otwór. Ołtarz główny i boczne pochodzą z 1870 r w typie późnobarokowym , kolumnowe, jednoosiowe, dwukondygnacjowe, główny, ujęty w bramki nad którymi umieszczono rzeźby św. Piotra i Pawła-barokowe z XVIII wieku. Obrazy pochodzą z 1870 r: w ołtarzu głównym św. Anna, w zwieńczeniu św. Barbara. Tabernakulum architektoniczne z obrotowym tronem eucharystycznym. W lewym ołtarzu Trójca Święta, i wizja Antoniego Padewskiego. W prawym Św. Jan Ewangelista, Niepokalane Poczęcie NMP autorstwa Franciszka Tegazzo. Perłą wyposażenia wnętrza kościoła jest również prospekt organowy barokowo-klasycystyczny z 1839 roku, posiadający pozytywkę o pięciu głosach i dwóch miechach, oraz ambona w kształcie łodzi z baldachimem w kształcie żagla z 1871r wykonana w Pułtusku. Polichromia ornamentalna pochodzi z 1962r Obecnie kościół wraz z dzwonnicą znajduje się w Kramarzewie.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi