Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Misterium Męki Pańskiej

Misterium Męki Pańskiej organizowane było przez Miejski Dom Kultury w latach 1994 - 2004 w Wielki Piątek. Autorką scenariusza oraz reżyserem Misterium jest główny instruktor MDK - Barbara Paszkowska. Powrót do tej wspanialej tradycji  miał miejsce w roku 2012 za sprawą Księdza Proboszcza Roberta Zielińskiego,( który w latach 90-tych ubiegłego wieku) jeszcze jako ksiądz wikariusz organizował wspólnie  z Miejskim Domem Kultury występy. Misterium rozpoczyna scena Ostatniej Wieczerzy w kościele p.w. Imienia Najświętszej Marii Panny w Szczuczynie. Następnie odtwórcy w strojach z epoki oraz mieszkańcy wyruszają ulicami: Kościelną, Plac 1000-lecia, Krzywą, Senatorską, Ogrodową, Szpitalną gdzie  odtwarzane są poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Scena ukrzyżowania odbywa się na wałach przy kościele - miejscu straceń polskich patriotów - powstańców 1864.  Od  ubiegłego roku Misterium organizowane jest w Palmową Niedzielę. 

 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi