Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Korycin

Wieś gminna, dawniej miasto, założone w połowie XVII w jako wieś osoczników broniących Puszczy Kuźnickiej od strony Podlasia. Pierwotna nazwa Dąbrówka - Kumiałka. Prawa miejskie magdeburskie od roku 1671, utracone pod koniec XIX w. Do dziś zachowany XVII - wieczny układ urbanistyczny. Kościół p.w. Znalezienia i Podwyższenia Św. Krzyża z 1905 r, za plebania resztki XVIII - wiecznego parku.
Z rynku, ul. Grodzieńską opuszczamy miejscowość. Na skrzyżowaniu z trasa Białystok - Augustów skręcamy w lewo, a za chwile za mostkiem na rzeczkę Kumiałce w prawo w drogę Korycie - Janów. Po 200 m asfaltowej szosy zjeżdżamy w prawo w drogę żwirową. Szlak kilkakrotnie zmienia kierunek. Mijamy zabudowania kolonii Olszynka.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi