Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Wieża widokowa na Bagnie Ławki

Wieża widokowa znajduje się przy Carskiej Drodze biegnącej od Laskowca do Goniądza, liczącej ok. 35 km.  Widać z niej piękną panoramę na największy otwarty teren bagienny - Bagno Ławki. Tutaj corocznie organizowane są mistrzostwa w koszeniu bagiennych łąk „Biebrzańskie Sianokosy”, które mają na celu popularyzację tradycyjnego użytkowania rolnego podmokłych łąk a tym samym czynnej ochrony przyrody terenów bagiennych. Na Bagnie Ławki lęgnie ponad połowa biebrzańskich wodniczek czyli co dziesiąty ptak tego gatunku na świecie. Ten niepozorny, brązowy ptaszek jest najrzadszym i jednocześnie jedynym w Europie zagrożonym gatunkiem z rodziny wróblowatych.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi