Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Zespół folklorystyczny „Kalinki”

            Zespół folklorystyczny „Kalinki” działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu  w Wąsoszu. Został założony 21 maja 2009r. z inicjatywy pani Wioletty Zyskowskiej, która współpracuje z GOKiS w Wąsoszu,  angażując się we wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia kulturalne.
Od chwili swojego istnienia kilkakrotnie zmieniał się skład zespołu.

Obecny skład zespołu :

1. Anna Zyskowska (12 lat),
2. Wiktoria Wróblewska (12 lat),
3. Aleksandra Koniecko(11 lat),
4. Damian Zyskowski (14 lat) -akordeon, (tegoroczny stypendysta Marszałka Województwa Podlaskiego)
5. Anna Nowak (13 lat) )  - skrzypce

Działalność artystyczna

        Zespół występuje na wszelkich uroczystościach organizowanych przez GOKiS  w Wąsoszu  wg kalendarza imprez : Spotkanie z Tradycją Bożonarodzeniową „Cicha Noc, Święta Noc…”, „Dzień Kobiet”, „ Dzień Matki”, „Noc Świętojańska”, Festyny oraz innych.

Występy i osiągnięcia:

- 20.06.2009r. -  I miejsce w XXXII Konkursie Piosenki w Szczuczynie
- 26.07.2009r. -  wyróżnienie w III Festiwalu Muzyki Ludowe „Dawne Pieśni –Młode Głosy”  
                           w Waniewie
- 13.09.2009r. - występ  na Festynie „Podlaskie ziołami pachnące” w skansenie w
                          Osowiczach
- 9.08.2009r. - prezentacja Gminy Wąsosz na 496 Urodzinach Województwa Podlaskiego  
                       w  Rajgrodzie
- 6.06.2010r. - wyróżnienie na Regionalnym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków w Zbójnej
- 3.07.2011r. - udział w festynie w Danówku zorganizowanym dla mieszkańców obszaru  
                       LGD
 -26.04.2013r. - udział w Paradzie Województwa Podlaskiego w Białymstoku , która odbyła  
                         się w ramach  obchodów 500- lecia województwa
                                             
Repertuar jaki zespół prezentuje to znane pieśni ludowe m.in.:

„Lipka” „Jarzębina czerwona”, „Czerwone jagody”, „ To i hola” , „Modry len” , „Cyt, cyt….” oraz z przekazów pani Jadwigi Solińskiej: „Kasia i Jasio”, „Na ganku” itp.

Opiekunowie zespołu:

Wioletta Zyskowska
Jolanta Koniecko (instruktor kult. oświat. w GOKiS w Wąsoszu)

 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi