Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Zespół parafialny w Bargłowie Kościelnym

Murowany kościół neogotycki wzniesiony w 1883 r. W czasie II wojny światowej zniszczeniu uległy obie wieże, które odbudowano dopiero w 1989 roku.
Kościół w Bargłowie jest przykładem wczesnego neogotyku. Jego trójnawowy, pseudohalowy korpus został połączony z niskim prezbiterium zamkniętym absyda, do którego przylegają dwie zakrystie. Szeroką fasadę zwieńczoną trójkątnym szczytem flankują dwie smukłe, ośmioboczne wieże, nakryte ostrosłupowymi hełmami. Elewacje kościoła podzielone zostały wąskimi szkarpami. Wnętrze dzielą na nawy dwa rzędy wielobocznych filarów, na których wspiera się sklepienie krzyżowo-żebrowe. Nad wejściem znajduje się balkon chóru muzycznego, otoczony balustradą ozdobioną fryzem arkadkowym. Kształt łuku ostrego, charakterystycznego dla gotyku, mają także okna i otwory drzwiowe. Neogotyckie wyposażenie kościoła wykonane zostało z drewna. Do ozdobienia zespołu ołtarzowego i ambony wykorzystano szereg detali zaczerpniętych z architektury gotyku: pinakle, wimpergi, a także łuki ostre, w kształcie oślego grzbietu i rybich pęcherzy (ambona). W ołtarzu głównym umieszczony jest XVIII-wieczny obraz przedstawiający Wizję św. Franciszka, oraz XIX-wieczny wizerunek Boga Ojca (zasłona). W niszach ustawiono rzeźby Apostołów Piotra i Pawła. W lewym ołtarzu bocznym możemy oglądać niewielkie przedstawienie św. Antoniego Padewskiego, pochodzące z XVIII wieku, lecz mocno przemalowane, w prawym zaś wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem ofiarowującej różaniec św. Dominikowi i Katarzynie ze Sieny. Warto zwrócić również uwagę na bardzo dobry obraz Ukrzyżowania, wiszący na bocznej ścianie prezbiterium, pochodzący z XIX wieku. Okna kościoła wypełnione są współczesnymi witrażami, przedstawiającymi m.in. św. Floriana, Jana Pawła II oraz Chrystusa Miłosiernego.
Cmentarz przykościelny otoczony jest kamiennym murem zbudowanym w tym samym okresie, co obecna świątynia. Na osi wejścia do kościoła znajduje się trójprzelotowa neogotycka brama, a w obwodzie muru umieszczone są cztery niewielkie kapliczki.
W sąsiedztwie świątyni stoi murowana neoklasycystyczna plebania z początku XX wieku. Do jej elewacji ogrodowej przybudowana jest drewniana, bogato zdobiona weranda.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi