Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Szlak kajakowy Modzelówka - Biebrza

Od Sojczyna Grądowego Kanał Rudzki nabiera na niektórych odcinkach charakteru rzeki i pojawiają się nawet meandry. W Osowcu, mosty drogowy i kolejowy, silne bystrze. Należy płynąć uważnie ze względu na ostre kamienie na dnie. Przy ujściu kanału do Biebrzy, po skręceniu w lewo jest około 3 km pod prąd do Osowca Twierdzy (pole namiotowe Bóbr) i siedziby Biebrzańskiego Parku Narodowego. Można udać się stąd ścieżką dydaktyczną nad Biebrzę (TOE Osowiec) oraz uzyskać karty wstępu zezwolenia  na kontynuowanie spływu Biebrzą.
km
0,0 Modzelówka, jaz i most;
2,9 Sojczyn Grądowy, most;
8,5 Przechody, most drogowy;
12,7 Białogrądy, most drogowy;
15,7 Osowiec, mosty drogowy i kolejowy;
16,7 ujście Ełku do Biebrzy.
 
UWAGA! W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca na odcinku od Osowca (most drogowy i kolejowy) do Biebrzy, oprócz karty wstępu na spływ w BbPN  należy posiadać Zezwolenie na spływy kajakowe.

Żródło: http://www.biebrza.org.pl/70,szlaki-kajakowe.html?wiecej=1248
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1