Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Szlak kajakowy rzeką Sidra

Spływ najlepiej rozpocząć w Ośrodku Sportów Wodnych nad zalewem, gdzie jest pole namiotowe, lub w miejscowości Siderka poniżej przenoski na 15,3 km szlaku. Rzeka Sidra może być wspaniałym przeżyciem przed spływem leniwą Biebrzą, bo turysta tutaj musi być wyjątkowo uważny - spotka liczne bystrza. Utrudnieniami są również nisko położone kładki oraz konary drzew na szlaku i zarastające koryto rzeki. Na trasie czekają nas przenoski, uzależnione od stanu wody w rzece. Przy niskim stanie wody przeszkodą są 2 betonowe progi – niezauważalne przy wyższym stanie wody oraz betonowe zastawki (zazwyczaj otwarte), za którymi ukryte są w dnie cieku drewniane kołki.

1. Sidra – Ostrowie kolonia 17 km
km
0,0 - Sidra  - początek spływu na łące przy kładce dla pieszych ze stacji kolejowej do wsi;
0,9 - most drogi Sidra – Słomianka;
2,5 - ujście lewobrzeżnego dopływu Bierwicha (Bierwieka);
3,3 - ujście lewobrzeżnego dopływu Mościszanka;
4,8 - Siderka, most drogowy do wsi Szostaki, jaz młyński nieczynnego młyna. Kajaki przenosimy około 80 metrów prawym brzegiem - dogodne miejsce wodowania kajaków;
8,5 - na prawym brzegu wieś Butrymowce i most drogi lokalnej do wsi Grzebienie;
11,7 - most drogi wojewódzkiej 670 Dąbrowa Białostocka – Grodno;
13,8 - most drogi lokalnej Harasimowicze (Wielki Staw) – Dubaśno;
14,0 - nieczynna zastawka, poniżej pozostałość nasypu linii kolejowej łączącej niegdyś Augustów z Grodnem;
17,0 - Ostrowie Kolonia, na lewym brzegu przy rowie do stawów, pole namiotowe.
 
2. Ostrowie - Lipsk 10 km (27 km)
km
2,0 - granica Biebrzańskiego Parku Narodowego – rzeka silnie meandruje;
3,0 - ujście rzeki Sidry do Biebrzy na 141,0 km jej biegu;
+ 7,0 km – zagospodarowane pole namiotowe.

Żródło: http://www.biebrza.org.pl
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1