Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

PL-2549-c GUGNY - BARWIK walking trail - 9,5 km – red markings, the trail is periodically very difficult!!!

Show / hide map
It starts with the blue trail near Dobarz village and leads by Barwik forester's lodge to the observation tower on the “Grodzik Występ”, by the Kosódka River. From there it leads further on through Kaliszek Wilderness to the Gugny Village. The trail ends on the “Tsar’s Road”, by the coach stop.
 
WARNING !!!
It is advised to walk the trail from the observation tower on the “Grodzisk Występ” to the observation tower by the Gugny Village under supervision of a licensed BNP guide. That part of the trail has markings printed on poles due to lack of trees and specific landmarks. Because of this, not all tourists are able to keep to the trail. It is also difficult to find the markings on sections covered with bushes and reeds. The route is not recommended for people having difficulties navigating in an open terrain. Source: http://www.biebrza.org.pl/63,szlaki-piesze.html
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi