Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Nowy Dwór

Nowy Dwór
Gmina Nowy Dwór – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie białostockim. Powierzchnia: 120,9 km²


Część gminy Nowy Dwór leży bezpośrednio w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Odwiedzający jej teren turyści chętnie kierują się w okolice kolonii Talki, gdzie swój początek bierze rzeka Biebrza. Nowy Dwór graniczy z gminami: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Lipsk, zaś jej wschodni odcinek stanowi granica państwa z Republiką Białoruś. Głównym źródłem utrzymania miejscowej ludności jest rolnictwo. Ze względu na brak przemysłu oraz występującą na tym obszarze tradycyjną kulturę rolną, teren gminy nadaje się znakomicie do produkcji ekologicznie zdrowej żywności. Nowy Dwór, zwany w XVI wieku Białym Dworem (a także Nowym Miasteczkiem), powstał jako dwór hospodarski w wyniku kolonizacji puszczy między Biebrzą a Brzozową. W 1504 r. król Aleksander Jagiellończyk ufundował tu kościół p.w. Jana Chrzciciela. Zadaniem Nowego Dworu - leżącego u przeprawy przez Biebrzę, przy drodze z Grodna - była obsługa skolonizowanej Puszczy Nowodworskiej. W 1578 r. otrzymał on prawa miejskie magdeburskie. XVIII wiek to okres, kiedy miasto było siedzibą Sądu Powiatowego. W 1807 r. włączono je do Rosji. Prawa miejskie utracił Nowy Dwór w 1934 r. Strategiczne znaczenie dla obecnego rozwoju gminy oraz terenów całej Ziemi Sokólskiej miałoby otwarcie przejścia granicznego z Białorusią w Chworościanach - oddalonych od Grodna o zaledwie 7 kilometrów. Zamierzenie takie stara się zrealizować lokalny samorząd. Początkowo byłoby to przejście dla pieszych, które stopniowo uległoby poszerzeniu o ruch samochodowy. Dzięki przepięknym terenom wypoczynkowym, gmina Nowy Dwór posiada dogodne warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki, a fakt ów jest dostrzegany przez coraz liczniejsze grono przyjezdnych.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
https://www.traditionrolex.com/1