Facebook
Twitter

Site Language:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Suchowola - Tourist attractions

Chmielówka
A wide-front granary built at the turn of the 19th and 20th centuries. A wide-front granary built in the early 20th century, set on field stone foundations.
 
 

Ciemne
A house shrine from the late 19th century, renovated multiple times. A house from the 1920s.
 
 

Czerwonka
A house from the late 19th century, set on foundations made of mortar-joined stones. Walls of corner-notched log construction, vertical planks of shaped edges nailed to the corners.
 
 

Domuraty
A house from 1925, set on a high base made from mortar-joined field stones.
 
 

Dubasiewskie Kolonie
A barn from the turn of the 18th and 19th centuries, of vertical-post log wall construction.
 
 

« Previous123Next »
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi