Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Kalvaria - Atrakcje turystyczne

Kościół Ewangelicko-Luterański w Kalwarii
zbudowany w 1821 r., przypomina niedługi okres, gdy Kalwaria należała do Prus i przeprowadzili się tędy ludzie tego wyznania. Miejscowi od dawna kościół ten nazywają „Kirche”. W najbliższym czasie planowane są prace restauracyjne kościoła.
 
 

Kościół pw. Najśw. Maryi Panny w Kalwarii
zbudowany w 1838-1840 r. według projektu znanego włoskiego architekta Enrico Marconi. Jest to murowany kościół z okresu romantyzmu-historyzmu, panują w nim formy typowe dla klasycyzmu. W 1902 r. kościół został poszerzony, zostały dobudowane boczne nawy, w
 
 

Kościół pw. św. Michała w Mindaugai
w kształcie tradycyjnego domu mieszkalnego, o prostokątnym planie, z wieżyczką. Przy urządzaniu wnętrza wykorzystano inwentarz cerkwi prawosławnych. Płot podwórza kościoła jest drewniany z murowanymi słupami
 
 

Kościół pw. św. Rocha w Akmenynai
stary kościół w Akmenynai płonął w latach Drugiej wojny światowej i został zburzony. W 1991 r. w tym samym miejscu powstał nowy ładny drewniany kościół.
 
 

Kościół pw. Trójcy Najświętszej w Liubavas
dwa pierwsze kościoły w Liubavas spłonęły podczas wojen światowych. Obecny kościół pw. Trójcy Najświętszej został zbudowany w 1956 r., po poszerzeniu murowanej kaplicy cmentarza o drewnianą dobudówkę. Kościół słynie z przechowywanego tu obrazu Najśw. Mary
 
 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi