Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Suchowola - Atrakcje turystyczne

Grodzisk
Dom z 1925 r.
 
 

Horodnianka
Duża wieś powstała w czasie zasiedlania Puszczy Nowodworskiej /XVI - XVIIw/ . Nazwa od przynależności do miasta - horoda. We wsi murowana kapliczka, kilka krzyży wotywnych - niektóre bardzo oryginalne. Na końcu wsi w byłej szkole- całoroczne schronisko tu
 
 

Horodnianka
Dom z okresu międzywojennego.
 
 

Kościół pw. Apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli
Konsekracja kościoła nastąpiła w 1905 roku, a dokonał jej biskup wileński Edward Ropp.
 
 

Olszanka
Dom z lat dwudziestych XX w.; drewniany krzyż.
 
 

 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi