Facebook
Twitter

Wybierz język strony:

   
Fundacja Biebrzańska Dziukijos VVG Kalvarija VVG Biebrzański dar natury
Facebook
Twitter
 

Szlak rowerowy Korycin - Suchowola (69 km)

Pokaż / ukryj mapę
Szlak rowerowy Korycin - Suchowola (69 km)
Szlaki biegnące w większości drogami lokalnymi przez historyczne, XVI - XVII wieczne miejscowości, powstałe w trakcie kolonizacji królewskiej Puszczy Nowodworskiej / Korycie, Okopy, Suchowola /.Na trasie liczne, typowe dla Sokólszczyzny drewniane, ozdobne krzyże przydrożne oraz kapliczki. Dodatkowa atrakcja szlaku, zwłaszcza późną wiosna, są urokliwe tereny otuliny Biebrzańskiego Parku Narodowego, z występującymi tam licznymi gatunkami ptactwa wodno - błotnego.
 
0,0km KORYCIN- wieś gminna, dawniej miasto, założone w połowie XVII w jako wieś osoczników broniących Puszczy Kuźnickiej od strony Podlasia. Pierwotna nazwa Dąbrówka - Kumiałka. Prawa miejskie magdeburskie od roku 1671, utracone pod koniec XIX w. Do dziś zachowany XVII - wieczny układ urbanistyczny. Kościół p.w. Znalezienia i Podwyższenia Św. Krzyża z 1905 r, za plebania resztki XVIII - wiecznego parku.
Z rynku, ul. Grodzieńską opuszczamy miejscowość. Na skrzyżowaniu z trasa Białystok - Augustów skręcamy w lewo, a za chwile za mostkiem na rzeczkę Kumiałce w prawo w drogę Korycie - Janów. Po 200 m asfaltowej szosy zjeżdżamy w prawo w drogę żwirową. Szlak kilkakrotnie zmienia kierunek. Mijamy zabudowania kolonii Olszynka.
 
9,0km ZABRODZIE - wieś założona w XVII w, przy szosie Janów - Korycie. Dawne dobra królewskie. We wsi kilka drewnianych krzyży wotywnych oraz pochodzący z lat 30 - tych XXw. budynek szkoły o ciekawej, przypominającej polski dwór szlachecki o ciekawej architekturze.
architekturze części środkowej wsi na luku drogi skręcamy w lewo obok wysokiego, drewnianego krzyża. Droga gruntowa po ok. 100m przecinamy szosę Korycie - Janów. Za chwile skręcamy w prawo w szeroka prosta żwirówkę. Kierujemy sie na północ. Mijamy przy drodze kilka wysokich drewnianych krzyży. Po przejechaniu ok. 5km, obok samotnej zagrody chłopskiej na skrzyżowaniu dróg skręcamy w prawo. Jedziemy gruntowa droga na wschód. Po prawej ręce mijamy szklana kapliczkę z figurka Matki Boskiej.
 
19,0km KIZIELANY - nieduża wieś, powstała w XVII w w czasie zasiedlenia Puszczy Kuźnickiej, należała do dóbr królewskich ekonomii grodzieńskiej. Warte obejrzenia budynki z początku XX w, kapliczka murowana, drewniane krzyże wotywne, kapliczka słupowa przy szosie do Trofimówki.
Na skraju wsi skręcamy w prawo w drogę asfaltowa - naprzeciwko wysoki stalowy krzyż. Na końcu miejscowości na luku drogi podążamy prosto w drogę żwirową. Po około 1km przejeżdżamy brukowa droga przez wieś Szczuki. Po prawej ręce miniemy kapliczkę murowana. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Naprzeciwko wysoki metalowy krzyż. Skręcamy w lewo i po ok. 2km kolejna wieś - Krasne. Bruk przechodzi w szeroka żwirówkę, która podążamy na północ.
 
26,0km POLOMIN - wieś powstała w XVI w w czasie kolonizacji Puszczy Nowodworskiej. Była siedziba klucza dóbr królewskich ekonomii grodzieńskiej. Istniejący do XIX w majątek / resztki dworu można oglądać do dziś w odległości ok. 300m po prawej stronie drogi / w ramach represji po powstaniu 1863r sprzedano Rosjaninowi M. Ziehowowi. We wsi kilka starych zabudowań z pocz. XXw - przy jednym z nich wykonany z tzw. glinobitki znajduje sie znak szlaku.
Poruszamy sie w dalszym ciągu na północ, oglądając po lewej ręce dwie zabytkowe kapliczki: drewniana, a dalej murowana z figurka drewniana Matki Boskiej wewnątrz. Dalej po prawej ręce drewniany krzyż "sokolski". Po około 2km dojeżdżamy do skrzyżowania dróg we wsi Kopciówka. W tej założonej XVIII w wsi, możemy obejrzeć kilka drewnianych krzyży wotywnych, wotywnych w tym jeden wyjątkowej urody położony na skrzyżowaniu dróg, przez które będziemy przejeżdżać. Jedziemy na północ i po około 1km po lewej mijamy wieże przekaźnikowa telefonii komórkowej. Za chwile w niewielkiej odległości po prawej ręce urokliwe małe jeziorko w kolonii Bachmacie. Przecinamy drogę do Suchowoli i jadąc brukiem osiągamy kolejna wieś.
 
33,0km JALÓWKA - średniej wielkości wieś na zachód od Dąbrowy Białostockiej. Nazwa od nieurodzajnej, jałowej gleby. Powstała w czasie kolonizacji Puszczy Nowodworskiej w XVII w a mieszkańcami byli chłopi królewscy. Zachodnie pola wsi graniczą z Puszcza Knyszyńska. We wsi współczesny kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, kapliczka drewniana, kilka krzyży wotywnych.
Dojeżdżamy do drogi asfaltowej, skręcamy w lewo, a za chwile w prawo, ponownie w drogę brukowa. Po około 4km osiągamy wieś Bagny. Na skrzyżowaniu po lewej ręce widzimy kapliczkę murowana, po prawej zaś mały, współczesny kościół. Skręcamy w lewo. Droga brukowa prowadzi za zabudowaniami w drogę gruntowa. Na rozwidleniu dróg 3 wysokie, smukle topole, pomiędzy którymi stoi stary wysoki, drewniany krzyż a za nim krzyż kamienny na obelisku. Po około 200m dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Na przeciwko przystanek PKS. Skrzyżowanie przejeżdżamy prosto i po około 100m skręcamy w prawo w drogę żwirowa.
 
41,0km GRODZISK - XVI- wieczna wieś, dawniej siedziba klucza dóbr królewskich w ekonomii grodzieńskiej. Nazwa pochodzi od XI - XII wiecznego grodziska / zachowane do dziś /. Do obejrzenia: resztki dawnego majątku z ruinami XVIII - wiecznego dworu, kościół współczesny p.w. Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych, wiatrak holender, stare domy i krzyże wotywne.

We wsi skręcamy w prawo i droga brukowa podążamy w kierunku wschodnim. Po około 2km miejscowość Lewki. Dojeżdżamy do drogi asfaltowej. Obok przystanku PKS i wysokiego krzyża skręcamy w lewo. Jadąc w kierunku północnym mijamy po prawej ręce cmentarz.
 
45,0km ZWIERZYNIEC WIELKI - wieś założona w XVIII w w ostatnim etapie kolonizacji Puszczy Nowodworskiej. Nazwa od zwierzyny leśnej, pierwsi osadnicy pochodzili z Mazowsza. We wsi kościół o nowoczesnej architekturze p.w. NMP Królowej Polski, kilka starych budynków, krzyży wotywnych.
Szlak mija wieś po prawej ręce na luku drogi asfaltowej. Podążamy w kierunku południowo - zachodnim. Na skraju wsi Malowiste droga lukiem skręca w lewo. Oglądamy tu wysoki krzyż "sokolski". Po okolo 3km dojeżdżamy do miejscowości Domuraty. Wieś ta założona w II pol. XVII w przez rudników / pozyskiwali rude Darniowa / stanowiła dobra królewskie. Mijamy wieś. Za chwile osiągamy szosę Białystok - Augustów. Skręcamy w lewo a po 500m w prawo w drogę żwirowa.
 
51,0km HORODNIANKA - duża wieś powstała w czasie zasiedlania Puszczy Nowodworskiej /XVI - XVIIw/ . Nazwa od przynależności do miasta - horoda. We wsi murowana kapliczka, kilka krzyży wotywnych - niektóre bardzo oryginalne. Na końcu wsi w byłej szkole- całoroczne schronisko turystyczne / doskonale miejsce wypadowe na trasy Biebrzańskiego Parku Narodowego/.Przy ostatnich zabudowaniach skręcamy w prawo a po około 200m w lewo. Osiągamy niewielka osadę Podhorodnianka. Za wsią tuz przy naszym szlaku widoczne dobrze zachowane 2 bunkry sowieckie z 1940 roku. Po około 5km docieramy do zabudowań osady Zakale. Na wjeździe z lewej murowana kapliczka, po prawej zaś wysoki, drewniany krzyż. Droga gruntowa prowadzi wśród pól. Osiągamy skraj wsi Ciemne. Znajduje sie tu ciekawa, zabytkowa drewniana kapliczka. Za wsią jedziemy droga żwirowa. Na luku po lewej ręce 3 metalowe, różnej wielkości i wieku krzyże / w tym XIX - wieczna karawaka /. Dojeżdżamy do skrzyżowania dróg. Obok po lewej drewniana kapliczka. Podążamy prosto droga brukowa i po około 2km na skraju wsi Podostrówek skręcamy w prawo w szosę Białystok - Augustów. Po około 100m zjeżdżamy w lewo, w drogę gruntowa. Jedziemy w kierunku południowo - wschodnim. W lasku sosnowym na skrzyżowaniu dróg, kilka stalowych, ozdobnych krzyży na kamiennych podstawach. Dojeżdżającej do kolejnej drogi żwirowej skręcamy w lewo i za chwile w prawo. Przed nami, w niewielkiej odległości zabudowania wsi Leśniki. Polna droga doprowadza nas do szosy asfaltowej w kierunku Dąbrowy Białostockiej. Przecinamy ja i szeroka żwirówka dojeżdżamy do Laudańszczyzny. Ta XVI- wieczna wieś nazwę swa wywodzi od osadników litewskich Laudy. Do obejrzenia kilka ciekawych wotywnych krzyży, w tym jeden wysoki, drewniany, wyjątkowo ozdobny.
 
Copyright (c) 2013. Fundacja Biebrzańska. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie 3Step sp. z o.o.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Informacje opracowane przez Fundację Biebrzańską i LGD Biebrzański Dar Natury. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi